fbpx

Planlanmamış Her Değişim Kriz Yaratır

Bu çok iddialı söylemi biraz açalım ve analiz edelim:

Planlama her Yönetici çok iyi bilir ki her şeyin başlangıcı Planlamadır.

Hiç bir Yönetici başarısız olmak için planlama yapmaz… Başarısızlık plansızlık veya yanlış planlamadan doğar.

Aslında Planlama çok bast bir kavramdır… sadece 3 şey planlanır: Zaman, Miktar ve Kalite.

Değişima her yönetici çok iyi bilir ki Değişim bir süreçtir. Kimse değişimle başa çıkamaz.

Ya değişimin Kurbanı olursun… ya da bir parçası…

Değişimin bir parçası olabilmek için Zihinsel olarak hazır olmak gerekir.

Bu hazırlıkda en büyük rol Yöneticinindir. İyi planlamazsa, iyi anlatmazsa (beklentiler iletişimi), herkesin iyi algıladığının geri bildirimini almazsa… ve de kontrol mekanizmasını oluşturmazsa… KRİZ ortamına mahkum olur…. ve lunaparktaki çıkan kafaları çekiç ile sürekli indirme sürecinden başka bir yöneticilik yapamaz.

Herşeye rağmen… yine de kriz oluşursa… bu da Analiz edilir… planlaması yapılır… ve çözüm alternatifleri belirlenir.

Genelde oluşabilecek her hangi bir Çatışma ortamına yol açan da, çözümleyecek olan da Yöneticidir.

Unutmayalım, bir Yöneticinin en büyük 2 düşmanı Kötü İletişim veya iletişimsizlik ile Belirsizliktir.

Çatışma ve Kriz yönetimi becerileri her Yöneticinin öğrenmesi gereken Yetkinlikler arasında yer alır ve korkulacak bir durum değildir.

İlgili Yazılar