fbpx

 

 

Özellikle saha çalışması gerektiren teknik işlerde çalışan kişilerin bilmesi gereken bütün ayrıntıları planlı bir biçimde anlatan eğitim programımız.

          Genel Konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 1. Sağlık Konuları
 2. a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  ç) İlkyardım
 3. Teknik Konular
 4. a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  b) Elle kaldırma ve taşıma,
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 6. ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 7. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 8. Tahliye ve kurtarma

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved