fbpx

“Stratejik Planlama Eğitimi”, Eydep projesine (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme  ve Destekleme programı ) özel olarak, Savunma Sanayine üretim yapan  firmalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.
Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.
Arzu edildiği taktirde devamında şirkete özel vizyon, misyon tespiti, ulaşılması düşünülen gelecekle ilgili arama çalışması ve bu noktaya ulaşma için gereken stratejik planlamanın yayılması çalışması da yapılabilecektir.

Eğitimin İçeriği :

Stratejik düşünme ve yönetim süreci
Stratejik planlama süreci
Stratejik planlamanın ve stratejik yönetimin esasları
Stratejik plan geliştirmenin aşamaları ve aksiyon belirleme
Vizyon ve ana değer oluşturmak
Rekabet ve portföy analizleri
Değişen pazar değişkenlerini ve dinamiklerini yorumlama: Dış çevre ve iç çevre analizi
Şirketin güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi: SWOT Analizi
Uygulama önündeki engeller

Kazanılacak Yetkinlikler
Stratejik planlama ile ilgili temel kavramlar
Stratejik planlama sürecinin adımları ve nasıl yürütüleceği
Planlama sürecinde ve hayata geçirmede karşılaşılan zorluklar ve baş etme yaklaşımı

Portföy hazırlama, portföy analizi, stratejik plan, vizyon, değişen dinamikleri yorumlama

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi- All rights reserved

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

İlgili Yazılar