fbpx

Stratejik Planlama, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Eğitimi
Eğitimin Amacı: Stratejik plan hazırlama ekibini stratejik plan hazırlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme yetkinliğine kavuşturmak.

Hedef Kitle: Yönetici (Orta ve Üst)
Eğitimin Süresi: 2 (iki) gün
Eğitim Modülleri:

a. Stratejik düşünme sistemi
 Stratejik düşünmek neleri kapsar?
 Stratejik düşünceyi geliştiren aksiyonlar
 Stratejik düşünmede sistem yaklaşımı
b. Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar
 Stratejik yönetimin aşamaları
 Plan, program ve taktikler
 Amaç, hedef, faaliyet, performans
 Misyon, vizyon
c. MevcutDurum Analizi

 Yetkinlik Analizi
o Yetkinlik Çerçevesi
o Ürün/Hizmet Listesinin Oluşturulması
 Paydaş Analizi
o İç/Dış Paydaşların Belirlenmesi
o Paydaş Takip Sisteminin Oluşturulması
o Paydaş Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi (Anket, Mülakat, Soru Formu, Çalıştay)
 Durum Analizi
o SWOT: İç çevre analizi
o PEST: Çevre analizi
 Misyon ve hedeflerin belirlenmesi/gözden geçirilmesi
 Stratejilerin, faaliyetlerin ve anahtar performans göstergelerin belirlenmesi/gözden geçirilmesi
o Sorun Analizi
o Hedef Analizi
o Beyin Fırtınası
o Altı Şapka Düşünce Tekniği
o Pareto Analizi
o TRIZ

o Karar Verme Sistemi
d. Stratejik planlamada uyum
 Stratejilerin üst politika belgeleriyle uyumu
o Ulusal kalkınma planıyla uyum
o Ulusal strateji ve eylem planlarıyla uyum
o Bölgesel planlarla uyum
o Hükümet programlarıyla uyum
o Yerel yönetimlerle uyum
 Stratejik planın bütçe, faaliyet raporu ve performans programı (çalışma programı, iş planı, eylem
planı) ile uyumu
 Stratejik planın EFQM, ISO 9001:2015, ISO 27001 gibi yönetim sistemleri ile uyumu
e. Stratejilerin uygulanması
 Birim eylem planlarının hazırlanması, birim hedefleri ile kişisel hedeflerin belirlenmesi
 Strateji uygulama
o Kurum kültürünün rolü
o İnsan kaynakları uygulamaları
o Temel stratejiler
o Kurumsal stratejiler

o Rekabet stratejileri
o Uygulamada esneklik
 Katılımcılığın artırılması
o Katılımcılık yöntemlerinin belirlenmesinde kullanılacak parametreler
o Olumlu sorgulama yöntemi
o Uzlaşma konferansı
o Müzakereci haritalama
o Elektronik süreçler
o Geleceği arama
o Katılımcı değerlendirme
o Odak grup yöntemi
o Yönetim toplantıları
o Öz değerlendirme
o İzleme toplantıları
 Süreç yaklaşımı
o Verimlilik
o Etkililik
o Etkinlik

o Yeterlilik
f. İzleme ve Değerlendirme
 Raporlama sistemlerinin bütünlüğü (Stratejik plan, EFQM, ISO 9001:2015, ISO 27001 ve diğer
yönetim sistemleri)
 Performans programlarının (çalışma programı, iş planı, eylem planı) uygulanması
 Performansın ölçülmesi ve geri bildirimler
o Kalite Evi
o Dengeli skor kartı
o Bütçe
o Fonksiyonel izleme
o Bireysel performanslar
 İzlemede risk ve insan odaklılık
 İzlemede sistem yaklaşımı


Eğitim Süresi :   2 Gün

Eğitim Tarihi : Güncel Eğitim Tarihleri ve Ücretleri İçin Tıklayın

Eğitim Yeri : Fokus Akademi Eğitim Sınıfları


Eğitim Şartları

  • Aynı Eğitime 3 kişi ve üzeri katılımlarda %5 , 6 kişi ve üzeri katılımlarda %10 indirim verilmektedir.
  • Anlaşmalı Kurumlarımıza özel indirimlerimiz için irtibata geçiniz.
  • Tüm Eğitimlerin sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verilmektedir.
  • Tüm Eğitimler, Talep edilmesi halinde Kurum ve Kuruluşlara özel yapılabilmektedir. Minimum katılımcı sayısı Eğitime özel değişkenlik arzedebilir.
  • Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
  • Fokus Yaşam Akademisi ,gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, eğitimi iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved