fbpx

 

Kurumsal yazışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda önemli detayları öğreten eğitim programımız.

 

 Resmî Yazışma Ortamları ve Güvenlik

 • Nüsha sayısı
 • Belge boyutu
 • Yazı tipi ve karakter boyutu

Resmî Yazıların Bölümlerini Düzenleme Esasları

 • Başlık
 • Sayı ve evrak kayıt numarası
 • Tarih
 • Konu
 • Gönderilen makam
 • İlgi
 • Metin
 • İmza
 • Onay
 • Ekler
 • Dağıtım
 • Paraf
 • Koordinasyon
 • Adres
 • Gizli yazılar
 • İvedi ve günlü yazılar, tekit yazısı
 • Sayfa numarası
 • Aslına uygunluk onayı

Resmî Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler

 • Yazıların alınması ve Kayıt kaşesi
 • Yazıların gönderilmesi
 • “Çok gizli” gizlilik dereceli yazıların alınması

 

 

Resmi Yazışma Usul ve  Esasları, Devlet Arşivleri Standart Dosya Planı

 

 • Dosya ve Dosyalama
 • Dosyalamanın Amacı
 • Belge
 • Gelen belgelerin kontrolü ve izlenmesi
 • Gelen Belgelerin Açılması Gruplandırılması
 • Gelen Belgelerin Kaydedilmesi (Gelen Evrak Defteri)
 • Giden belgeler (Giden Evrak Defteri)
 • Evrak Akışı ve Şeması
 • Dosya yönetim sisteminin seçiminde dikkate alınması gereken hususlar
 • Dosyalama Sisteminin Özellikleri

 

 

 • Dosyalama Süreci ve Kullanımı

-İndeks hazırlanması

-Dosya açılması

-Kodlanması

–  Etiketlenmesi

 

 

 • Dosyalama Süreci ve Kullanım

Dosyanın ödünç verilmesi

Dosyanın izlenmesi

Dosyanın kontrol edilmesi ve saklanması

 

 

 • Dosya Tasnif Sistemleri
 • Standart Dosya Planı ile ilgili Standart Dosya Planı Başbakanlık Genelgesi
 • Standart Dosya Planı
 • Standart Dosya Planının Yapısı
 • Standart Dosya Planı Örnekleri
 • Dosya Klasör Etiketi ve Örnekleri
 • Dosya Planında Güncellemeler
 • Standart Dosya Planı kodlarının zorunluluğu
 • Dosya Kodunun Tespit Edilmesi
 • Dosya Kodu Örnekleri
 • Dosya Kodu Verilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Standart Dosya Planı ve Elektronik Belge Yönetimine Geçiş
 • Standart Dosya Planı ve Elektronik Belge

 

 • Saklama Süresi ve Saklama Kodu
   • Saklama Kodu
   • Çapraz Başvuru Formu
   • Dosya İsteme Fişi
   • Dosya Transfer Fişi
   • Dosya İzleme Listesi
   • Dosya İçerik Listesi
   • Dosya/Klasör Devir-Teslim ve Envanter Formu
   • Belge/Dosya/Klasör İmha Listesi

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar