fbpx

KONGRENİN AMACI

Bankacılık sektöründe çalışanlar ile akademisyenleri bir araya getirecek ve bu anlamda bir ilk olan 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi 04 – 05 Mayıs 2018 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nün ev sahipliğinde Ankara‘da gerçekleştirildi.

Kongre, bankacılık sektörünün tüm aktörleri ile bankacılık alanında akademik çalışma sürdüren bilim insanlarını Türkiye’de bir araya getirerek, son gelişmelerin ve güncel sorunların tartışılabileceği bir ortam sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitim kurumlarının başarısı teorik bilgilerin uygulamaya geçirilme düzeyiyle yakında ilgilidir. Bu çerçevede, Ülkemizde “Bankacılık” alanında eğitim veren üniversitelere her geçen gün yenisi eklenirken, bu alandaki yüksek lisans ve doktora programlarının sayısı da artmaktadır.

Bu programlar kuşkusuz bir taraftan bankacılık sektörüne yetişmiş, nitelikli iş gücünün kazandırırken, bir taraftan da akademik alanda uzmanlaşmış akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Çeşitli üniversitelerden katılımcıların yer alacağı kongre, özellikle akademisyenler arasında iletişim kurulması, ortak çalışma olanaklarının ortaya çıkarılması ve alanla ilgili gelişmiş yerleşik bilimsel değerlerin geliştirilmesi noktasında eşsiz bir platform olma özelliği de taşımaktadır. Aynı zamanda uygulamacılar ile akademisyenlerin bir araya geleceği bu etkinlikte sinerji yaratan çok sayıda işbirliğinin de doğması söz konusu olacaktır.

Kongrenin, süreç içerisinde kendine özgü bir yapı geliştirerek, özellikle, yeni kuşak araştırmacıların geri bildirim alma ve küresel akademik yayın piyasasına yönelik yetkinlikler geliştirme noktasında da fayda sağlayacağı muhtemeldir.

 Uluslararası Bankacılık Kongresi, gerek katılımcı sayısı, gerek paylaşılan bilginin nitelik ve niceliği, gerekse akademik itibarı açısından ülkemizin en önemli organizasyonlarından biri olmaya adaydır.

 

 

 

 

Sosyal Medya Ekibi