fbpx
 • BAŞLANGIÇ
  • Proje Yönetiminde Risk Yönetiminin Yeri
  • Risk Yönetiminde Kritik Başarı Faktörleri
 • PRENSİPLER VE KAVRAMLAR
  • Proje Risklerinin Tanımı
  • Bireysel Riskler ve Genel Proje Riskleri
  • Paydaşların Risklere Karşı Tutumları
  • Risk Yönetiminde Proje Yöneticisinin Rolü
 • RİSK YÖNETİMİ SÜREÇLERİNE GİRİŞ
  • Proje Risk Yönetimi ve Proje Yönetimi
  • Risk Yönetimi Süreçleri
 • RİSK YÖNETİMİNİN PLANLANMASI
  • Sürecin Amaç ve Hedefleri
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Araç ve Teknikler
  • Sürecin Dokümante Edilmesi
 • RİSKLERİN TANIMLANMASI
  • Sürecin Amaç ve Hedefleri
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Araç ve Teknikler
  • Sürecin Dokümante Edilmesi
 • NİTELİKSEL RİSK ANALİZİ
  • Sürecin Amaç ve Hedefleri
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Araç ve Teknikler
  • Sürecin Dokümante Edilmesi
 • NİCELİKSEL RİSK ANALİZİ
  • Sürecin Amaç ve Hedefleri
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Araç ve Teknikler
  • Sürecin Dokümante Edilmesi
 • RİSK YANITLARININ PLANLANMASI
  • Sürecin Amaç ve Hedefleri
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Araç ve Teknikler
  • Sürecin Dokümante Edilmesi
 • RİSKLERİN İZLENMESİ ve KONTROLÜ
  • Sürecin Amaç ve Hedefleri
  • Kritik Başarı Faktörleri
  • Araç ve Teknikler
  • Sürecin Dokümante Edilmesi
 • RİSK YÖNETİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve TEKNİKLER

SÜRE: 2 GÜN

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved