fbpx

Eğitimde – Öğrenciler için
•Sınavlara hazırlanırken stresten arınma
•Hızlı ve kalıcı öğrenme
•Anlamayı kolaylaştırma ve hızlandırma
•Bilinçdışındaki kayıtlardan kaynaklanan öğrenme engellerini kaldırma
•Sınav anında öğrenilmiş bilgileri hatırlama

Eğitimde – Öğretmenler için
•4 Öğrenme Sistemi ile konuyu öğrencilere, kolay ve anlaşılır şekilde aktarma yeteneği kazanma
•Öğrencileri en kolay ve hızlı şekilde tanıyarak daha başarılı olmalarına katkıda bulunma
•Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma
•Öğrencileri bilinçdışı düzeyde etkileme
•Modelleme ile daha başarılı olma

Kişisel Gelişimde
•Motivasyon, etkili iletişim ve sağlıklı karar verme becerilerinin gelişmesi
•Beden-zihin uyumu sağlayarak yaşam kalitesinin yükselmesi
•Zarar veren davranışlardan kurtulma
•Kişinin iç çatışmalardan kurtulup kendisiyle barışması
•Gerektiğinde HAYIR demeyi öğrenme
•Stresten uzak bir yaşam sürme
•Alkol, sigara vb bağımlılıklardan kurtulma

İş Dünyasında
•Etkin iletişim ve liderlik becerilerini kazanma
•Yönetim, Satış ve Pazarlama stratejilerini öğrenme
•Başarılı takım kurma ve takım ruhunu geliştirme
•Karar ve Motivasyon stratejilerini öğrenme
•Duruma uygun strateji kullanma
•Başarılı yöneticileri modelleme
•Sunum tekniklerini öğrenme
•Coaching (Koçluk)

Terapide
•Kişilik bozuklukları
•Sosyal fobiler
•Panik atak
•Depresyon
•Evlilikte sorunlar
•Aile içinde sorunlar

NLP Practitioner Eğitim İçeriği
•NLP Nedir?
•NLP` nin Varsayımları
•Bilinçdışı Zihnin Çalışma İlkeleri
•Bilinç ve Bilinçdışı Zihin Arasındaki Farklar
•Bilinç ve Bilinçdışı Zihnin Öğrenme İlkeleri
•Öğrenmenin Basamakları
•NLP Değişim Süreci
•Hedefler Açısından İyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturma
•İletişim ve Dil Unsurları
•Algılama, İç Temsil ve Geri Bildirim Süreci
•Temel ve İleri Seviyede Uyumun Unsurları
•Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon
•Temsil Sistemleri (Görsel, İşitsel, Dokunsal)
•Meta Model Dil Kalıpları
•Milton Modeli ve Hipnotik Dil Kalıpları
•NLP ve Hipnoz İlişkisi
•Duyguları Yönetme
•Duygusal Değişim Süreci
•Olumlu Duygular Yaratma ve Artırma
•Sınırlayıcı İnançları Belirleme ve Değiştirme
•Mükemmellik Çemberi
•Alt Sistemler (Alt Modaliteler)
•Kimlik, inançlar ve değerler
•Kişilik Tipolojileri
•NLP Practitioner tekniklerinin uygulanması

NLP Master Practitioner
Eğitim İçeriği
•Değerler
•İnançlar
•Meta programlar
•Mantık seviyeleri
•Modelleme
•Zaman kodları ve zaman çizgisi
•Dil kalıpları
•Kişilik tipolojileri
•Karakterler
•NLP Teknikleri
•Yeniden Çerçeveleme
•Spesifik Olayları Silme
•Farkındalık Çemberi
•Kaynak Üçgeni
•Swish Tekniği
•Walt Disney Tekniği
•Çapa Atma ve Çapa Çökertme
•Yığınak Çapa Oluşturma
•Time Line (Yaşam Çizgisi) de Hedef Belirleme
•Totel Model
•Alt Modalitelerle İnanç Değiştirme
•Duygusal Bağımlılıktan Kurtulma Tekniği
•Mantık Seviyeleri ile Modelleme

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved