fbpx
Modaratörlük ve Toplantı Yönetimi Eğitimi - Online Uzaktan Eğitim -
İNTERNET'TE ARAMA 83%
EĞİTİM SONRASI MEMNUNİYET100%
KURUMSAL TALEP 98%
94%Genel Puan
Okuyucu Puanı: (1 Oy)
85%

Dijitalleşme çağında ağ bağlantısına sahip olduğunuz her yer sanal bir sınıf olmakta, öğrenme kavramı da geleneksel yöntemlerdeki gibi belirli zaman dilimlerinde değil, sürekli olarak devam etmektedir. Fokus Yaşam Akademisi uzaktan eğitim platformu ile Modaratörlük ve Toplantı Yönetimi Eğitimini online olarak uzaktan alabilir, bulunduğunuz ortamı sanal bir sınıfa dönüştürebilirsiniz. 

Eğitim İçeriği

 

  1. Toplantı Öncesi Modaratörün Dikkat Edileceği Unsurlar

1.1.        Tüm modaratörlerin koordinasyonu

1.2.        Toplantı ortamının fiziksel özelliklerine ilişkin değerlendirmeler

1.3.        Toplantıda kullanılacak ekip ve ekipmanların özellikleri ve kontrolü

 

  1. Toplantı Sırasında Modaratörün Dikkat Edileceği Unsurlar

2.1.        Toplantıya gelen katılımcıların karşılanması

2.2.        Toplantının başlatılmasında kullanılan teknikler

2.3.        Katılımcıların motivasyonunun artırılması yöntemleri

2.4.        Zaman yönetimi

 

  1. Toplantı Sonrası Modaratörün Dikkat Edileceği Unsurlar

3.1.        Katılımcıların uğurlanması

3.2.        Toplanan verilerin düzenlenmesi

 

  1. Toplantı Süreçlerinde Kullanılan Teknikler

(Uygulamalı olarak her tekniğin kullanılma yöntemlerinin irdelenmesi)

4.1.        Amaç ve Sorunları İrdeleme, Öncelikleri Belirleme

Pareto Analizi, Balık Kılçığı Tekniği, Sebep-sonuç Analizi

4.2.        Çözüm Alternatiflerinin ve Seçeneklerinin Belirlenmesi

Beyin Fırtınası Tekniği, Nominal Karar Verme Tekniği

 

  1. Toplantılarda Sorun Çözme Aşamalarında Kullanılan Teknikler

(Uygulamalı olarak her tekniğin kullanılma yöntemlerinin irdelenmesi)

5.1.        Sorunun Teşhisi

Grup tartışması tekniği, Pareto analizi

5.2.        Sorunun Doğuran Sebeplerin Bulunması

Beyin fırtınası, Grup tartışması tekniği,  Gordon tekniği, Philips 66 tekniği

5.3.        Sebep Sonuç Analizinin Yapılması

Yakınlık diyagramı, Balık kılçığı diyagramı, Öncelik belirleme matrisi

5.4.        Seçilen Sebep(ler)in Analizi

Metod etüdü, Grup tartışması tekniği

5.5.        Sebebi Ortadan Kaldıracak Alternatif Çözümlerin Saptanması

Vasıflar listesi tekniği, Zorlanmış ilişkiler tekniği, Yapısal analiz tekniği, Spectrum analizi tekniği, Beyin fırtınası, Gordon, Philips 66, Grup tartışması tekniği, Metod etüdü

 

  1. Toplantılarda En Uygun Çözümün Saptanması

(Uygulamalı olarak her tekniğin kullanılma yöntemlerinin irdelenmesi)

Çok kriterli seçme matrisi, Öncelik belirleme matrisi, SWOT analizi, Grup tartışması tekniği, Oyun teorisi, Beklenen değer, Karar ağacı vs.

  1. SWOT Analizi ve Beyin fırtınası yöntemlerinde moderatör yaklaşımları (uygulamalı)
  2. Toplantılarda Yenilikçiliği Geliştirme
  3. Bireysel Farklılıklar ve Toplantı Yönetim Stilleri
  4. Kurumsal Sınırlılıklar

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved.

İlgili Yazılar