fbpx

Eğlenceli   Matematik Eğitimiyle Çocuk;

Matematiğin sadece bir ders değil, yaşamın her alanına katkıda bulunan bir alan olduğunu fark eder
Matematik ve diğer sayısal alanların temelini oluşturan çarpma, bölme, çıkarma ve toplama işlemlerinden oluşan dört işlemi, zihinden, oyun yoluyla yapar.
Dört işlem becerisini kapsayan problemleri anlama, ifade etme ve çözme becerisi geliştirir.
Problemleri ifade ederken, dil becerisi ile anlatım becerisi geliştirir.
Nesneleri azlık-çokluk, uzunluk ve ağırlık  ilişkisine göre ilişkilendirir.
Geometrik cismin ne olduğunu kavrar, örneklerle açıklar.
Simetriyi bedeniyle ifade ederek, somutlaştırır.
İleriye ve geriye doğru ritmik saymalar yapar

Müfredatı takiben,

 • Matematik ve diğer sayısal alanların temelini oluşturan çarpma, bölme, çıkarma ve toplama işlemlerinden oluşan dört işlemi, zihinden, oyun yoluyla yapar.
 • Problemleri anlama, ifade etme ve çözme becerisi geliştirir.
 • Problemleri ifade ederken, dil becerisi ile anlatım becerisi geliştirir.
 • Nesneleri azlık-çokluk, uzunluk ve ağırlık  ilişkisine göre ilişkilendirir.
 • Geometrik cismin ne olduğunu kavrar, örneklerle açıklar.
 • Simetriyi bedeniyle ifade ederek, somutlaştırır.
 • İleriye ve geriye doğru ritmik saymalar yapar.
 • Matematikten korkmamayı öğrenir.
 • Sürece etkin ve istekli katılarak, matematikten zevk almaya başlar.
 • Matematiğin sadece bir ders değil, yaşamın her alanına katkıda bulunan bir alan olduğunu fark eder.
 • Drama İle Eğlenceli Matematik Eğitimi müfredatımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu’nun hazırladığı İlköğretim Matematik Dersi müfredatı dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 • Eğitimimiz, okul derslerini destekleyici, çocuğun matematik dersinden keyif almasını hedeflemekte, konuların yaparak yaşayarak öğrenme süreciyle daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.
 • Dramanın yöntem ve teknikleriyle ilköğretim düzeyinde eğitim-öğretim gören çocukların, matematiği oyun içinde keyifli ve kalıcı olarak öğrenmesi hedeflenmektedir.
 • Eğitim materyalleriyle zenginleştirilen çalışmalar, dramatizasyon yöntemi ve uzman rolü yaklaşımı ile bir kurgu içerisinde yapılandırılmaktadır.
 • Eğitim, çocuğun yaş grubuna ve seviyesine göre kolaydan zora, basitten karmaşığa, yakından uzağa bir yol izlemektedir.
 • Eğitimin başarısı, testlerle de gözden geçirilmektedir
 • İlköğretim, bütün bir okul yaşamının temelini oluşturmaktadır. Çocuğun bu dönemde Matematik dersinden keyif alması, bütün yaşamını hatta meslek seçimini de etkileyecektir.
 • Matematik korkulu rüya olmaktan çıkıp, drama ile eğlenceli bir oyuna dönüşüyor.

Konu Başlıkları
Konular yaş grubu özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.

1. Sınıf Konularımız:
Sınıf Konularımız:
Rakamlar
20 İçinde İleriye ve Geriye Ritmik Sayma
100 İçinde İleriye ve Geriye Birer ve Onar Ritmik Sayma
Geometrik Cisimler: Küp, Prizma, Silindir, Koni, Küre
Azlık Çokluk İlişkileri
Toplama, Çıkarma
Uzunluklar
Ağırlıklar
Para Birimimiz

2. Sınıf Konularımız:
İki Basamaklı Doğal Sayılar
Sayıların Basamak Değerleri
Sayıları Basamak Değerlerine Göre Sıralama
100 İçinde İkişer ve Beşer, 40 İçinde Dörder, 30 İçinde Üçer İleriye ve Geriye Ritmik Sayma
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Uzunlukları Ölçme
Problemler

3. Sınıf Konularımız:
Üç Basamaklı Doğal Sayılar
Üç Basamaklı Doğal Sayıların Sayı ve Basamak Değerleri
Doğal Sayıları Onluğa Yuvarlama
1000’den Küçük Doğal Sayıları Büyüklük Küçüklük İlişkisine Göre Sembollerle Sıralama
100 İçinde İleriye ve Geriye Altışar, Yedişer, Sekizer ve Dokuzar Ritmik Sayma
Tek Çift Doğal Sayılar
Geometrik Cisimler ve Şekiller
Uzunluk Birimleriyle İlgili Problemler

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

             

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar