fbpx

Liderlik ve Vizyon Geliştirme Eğitimi Nedir?

“Liderlik ve Vizyon Geliştirme Eğitimi”, Eydep projesine (Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme  ve Destekleme programı ) özel olarak, Savunma Sanayine üretim yapan  firmalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Bu eğitimin amacı; şirket yöneticilerine çağdaş yönetim tekniklerini ve etkin liderlik yaklaşımlarını göstererek sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu tip yöneticiler yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunacaklardır.

Liderlik ve Vizyon Geliştirme Eğitimi İçeriği :

 • Lider/Liderlik
 • Güç
 • Vizyon
 • Strateji
 • Misyon
 • Sorumluluk
 • Lider ve Vizyon Kavramının Gerekçeleri ve İlişkide Oldukları Diğer Kavramla Bağlantısı
 • Lider ve Vizyon Kavramının Gerekçeleri
 • Lider Kavramının Gerekçeleri
 • Vizyon Kavramının Gerekçeleri
 • Lider ve Vizyon Kavramlarının İlişkide Olduğu Diğer Kavramlarla Bağlantısı
 • Vizyon, Liderlik ve Karizma Bağlantısı
 • Vizyon, Misyon, Strateji ve Amaç Bağlantısı
 • İşletmelerde Lider ve Vizyon
 • Başlıca Liderlik Model Yaklaşımları ve Çağdaş Yönetim Düşünceleri
 • Geleneksel Liderlik Modelleri
 • Özellikler Teorisi
 • Davranışsal Teorileri
 • Durumsal Teoriler
 • Günümüz Liderlik Modelleri
 • Kültürel Liderlik
 • Vizyoner Liderlik
 • Etkileşimsel Liderlik
 • Kriz Dönemi Liderlik
 • Karizmatik Liderlik
 • Kuantum Liderlik
 • Dönüştürücü Liderlik
 • Dönüştürücü Liderlik Kavramının Gelişimi
 • Dönüştürücü Liderlik ve İşletme
 • Dönüştürücü Liderliğin Boyutları
 • Bu Konudaki Diğer Teoriler
 • Dönüştürücü Liderlerin Ortak Özellikleri
 • Dönüştürücü Lider ve Organizasyonun Performansı
 • Çağdaş Yönetim Düşünceleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yetki Devri
 • Öğrenen Organizasyonlar
 • Yeniden Yapılanma
 • Katılımcı Yönetim
 • Ekip Çalışması
 • İlke Merkezli Yönetim
 • Kazan-Kazan Yönetim Anlayışı
 • Dönüştürücü Liderlik; Değişim, Vizyon ile Stratejik Yönetim ve İşletmelerde Dönüşümün Önündeki Engeller İlişkisi
 • Değişen Kurum İmajı ve Kurumsal Değişim
 • Kurumsal Değişim ve Liderlik
 • Dönüştürücü Liderlik ve Vizyon
 • Stratejik Yönetim ve Dönüştürücü Liderlik
 • İşletmelerde Dönüşümün Uygulamasındaki Engeller

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2009- 2019 All rights reserved

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.