fbpx
 • Araştırma ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar,
 • Sosyal araştırma süreci,
 • Araştırma sorusunu belirlemek ve araştırmayı tasarlamak,
 • Alanyazın(literatür) taraması,
 • Araştırma modelleri ve örnekleme,
 • Veri toplama araçları,
 • Ölçme,
 • Veri çözümleme araçları,
 • Araştırma etiği,
 • Rapor yazma,
 • Bilgi notu yazma,
 • Tez hazırlama süreci,
 • Tez yazım kuralları I-II,
 • Tez önerilerinin değerlendirilmesi

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved