fbpx

LASG (Linux Ağ Ve Sistem Güvenliği Eğitimi)
Kurumsal iş ortamlarında kullanılan Linux sistemlerin güvenliğine hem sistem yönetimi hem de hacker bakış açısıyla yaklaşarak olası güvenlik risklerinin ortadan kaldırmayı amaçlayan ve öğreten eğitimdir.

Oracle Veritabanı Güvenliği Eğitimi
Kurumsal şirketlerin en kritik bileşenlerinden biri olan Oracle veritabanı sistemine denetçi ve hacker bakış açısıyla yaklaşarak olası güvenlik zaafiyetlerinin ortaya çıkarılması ve güvenlik zaafiyetlerinin nasıl giderileceğini anlatan eğitimdir.

Log Yönetimi ve Analizi Eğitimi
Şirketlerin bilgi güvenliğinde önemli bir yeri olan log yonetimi ve analizi konularının ürün bağımsız , uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimdir.

Siber Suçlar ve Analiz Yöntemleri Eğitimi
Gerçek hayattan alınmış örneklerle siber suçların motivasyonu, siber saldırı tekniklerini göstermek ve bunlara karşı gerçekleştirilen klasik adli bilişim analiz tekniklerinin yetersizliğinin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimdir.

Veri tabanı Güvenliği Denetim Teknikleri Eğitimi
Uçtan uca veri tabanı güvenliğinin teknik ve regüslasyon tarafları derinlemesine incelenecek, birebir uygulamalarla anlatıldığı eğitimdir.

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

            

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

 

 

 

İlgili Yazılar