fbpx

Kişiler arası iletişim nedir?

Tüm Toplumsal etkileşimler mutlaka iletişimseldir ve her toplumsal süreç iletişim süreçlerini varsayar.

 

Başka bir deyişle, diğer insanlarla birlikte yaptığımız her şey iletişim içermektedir. Eğer iletişim “evrensel’ ise, belki de herkesin iletişimin ne oldu bildiğini varsayabilir. Ne yazık ki, durum o kadar da açık değildir iletişimle ilgili birkaç kitap iletişim ile ilgili birkaç kitap okursanız, farklı şeylere vurgu yapan çok çeşitli tanımlamalar bulursunuz.

Günlük ya­şamda da yine uygulamaya dair dikkate değer farklılık­larla karşılaşırsınız. Bazıları iletişimin temelini “dili tam olarak konuşabilme ve yazabilme olarak kabul etmiş görünürken, diğerleri “iyi iletişimciler iyi dinleyiciler­dir” diye iddia ederler.

Ciddi bir oranda bu doğrudur. Özellikle Türkiye’de maalesef ciddi bir kesim , dinlemeyi bilmez veya sadece cevap vermek için dinler . Buda iletişim önündeki ön önemli engeldir. Son zamanlarda Eğitim kurumlarının en çok verdiği eğitim, iletişim teknikleridir. Konuşuyoruz ama iletişim kuramıyoruz.

İlgili Yazılar