fbpx

        

 

Finansçı olmayanlar yöneticiler  için finans yönetimi eğitimi katılımcılar için finans yönetimi konusunda pratik bilgiler verecek olup, finans yönetimi, mali tabloların okunması, bilançonun yorumlanması gibi konulara hakim olup, finansal okur yazarlık olarak da bilinen eğitimi almış olacaklardır.  Finansçı olmayanlara özel hazırlanmış finans eğitimini, finans konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan firma ortakları, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, patronlar, şirket içinde yönetici adayları ve kendisini bu konuda geliştirmek isteyen kişiler bu eğitimi alabilirler.

 

FİNANSIN TANIMI VE AMACI

 • Genel İşletme fonksiyonlarının tanıtımı
 • Finans fonksiyonun genel işletmecilik içindeki yeri ve önemi
 • Yöneticilerin ve finans yöneticisinin yetki ve sorumlulukları
 • MUHASEBE VE ÇEŞİTLERİ
 • Genel Muhasebe ve tek düzen muhasebe kodları
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • FİNANSAL TABLOLAR
 • Finansal tabloların türleri
 • Bilanço ve hesaplarla ilişkisi
 • Gelir Tablosu ve işletme ile ilgili verdiği genel bilgiler
 • Hesaplar ile gelir tablosu arasındaki ilişki
 • Gelir tablosu ile bilanço arasındaki ilişki
 • Diğer finansal tablolar
 • FİNANS MATEMATİĞİ
 • Paranın zaman değeri
 • Basit faiz
 • Bileşik faiz
 • FİNANSAL ANALİZ VE KONTROL
 • Oran analizi
 • Finansal kaldıraç
 • SERMAYE YÖNETİMİ
 • Sermaye yönetim ilkeleri
 • Alacak yönetimi
 • Borç yönetimi
 • PLANLAMA VE BÜTÇELEME
 • Stratejik planlama ve hedef oluşturma
 • İş Planı
 • Finansman planı
 • YATIRIM BÜTÇELEMESİ VE YATIRIM KARARI
 • Geri dönüş süresi
 • Net bugünkü değer
 • İç verim oranı
 • RİSK YÖNETİMİ
 • Risk Tanımı
 • Risk türleri
 • Risk yönetimi ve aşamaları
 • FİNANS YÖNETİMİNDE YÖNETİCİLER TARAFINDAN YAPILAN YAYGIN YANLIŞLIKLAR
 • Kısa vadeli finansman ile uzun vadeli varlıkları finanse etmek
 • Risk yönetimi yapmamak
 • Finans yönetimini muhasebeye bağlamak
 • Bütçe yapmamak
 • Finansmanı dikkate almadan aşırı büyümek
 • Diğer fonksiyonel birimleri finansal bilgiden mahrum bırakmak
 • YÖNETİCİLERE PRATİK UYGULAMA BİLGİLERİ
 • Finansal raporlara bakarak kararın etkinliği nasıl değerlendirilir?
 • Nakit akış tahminleri, bir işletme hakkında neler anlatır?
 • İşletmenin etkinliği nasıl ölçülür?
 • Yönetimin kontrol raporlarını ve kontrol yöntemleri nasıl anlaşılır?

 

 Detaylı Bilgi için : Oya Ünal ; 0545 442 1420 / oya@fokusakademi.com

 

KAYDOL

(Eğitim bilgilerini “Diğer Eğitimler” altında bulabilirsiniz.)

İlgili Yazılar