fbpx

Giriş: Bu eğitimde Excel üzerinde, Stratejik Planlama ve Raporlamaların oluşturulması için, büyük veri serilerinin görselleştirilip yorumlanabilir hale getirilmesi, son kullanıcılar için aktif raporların oluşturulması, karar süreçlerinde akışkanlığın sağlanması, Performans, Takip ve Denetleme süreçlerine yardımcı olacak araçların kullanımıının aktarılması hedeflenmiştir. 

Hedef Kitle : Excel üzerinde kalabalık veri serilerinin görselleştirilip, karar süreçlerinde ve sunumlarda anlaşılabilir hale getirip, Dinamik raporlar ile veriler ile son kullanıcılar arasında etkin bir iletişim kurarak veri üzerinde hakimiyeti güçlendirmek isteyen yeni nesil Excel kullanıcıları için uygundur

Ön Gereksinim : İleri Düzey Excel

Eğitim Süresi : 3 gün

Modül 1 : Verilerin Görselleştirilmesi İçin Koşullu Biçimlendirme Kullanımı

 

 • Koşullu Biçimlendirmede kuralların kullanımı
 • Simge kümelerinin kullanılması
 • Koşullu Biçimlendirmede görselleştirme araçlarının kullanımı
 • Koşullu Biçimlendirmede formül kullanımı
 • Koşullu Biçimlendirmeyi paratmetrik kullanmak

 

Modül 2 : Verilerin Görselleştirilmesi İçin Temel Mini Grafiklerin Kullanımı

 

 • Veri serileri sonundaki hücrelerin içinde çoğaltılabilir grafiklerin oluşturulması
 • Seri grafiklerde en büyük ve en küçük değerlerin takibini yapmak
 • Mini Grafik türlerini değiştirmek
 • RAND ve RANDBETWEEN fonksiyonları ile rassal teset verileri oluşturmak

Modül 3 : Grafikler ve Gelişmiş Grafik Özellikleri

 

 • Pasta, Sütun, Çizgi, Nokta ve Radar grafiklerinin oluşturulması
 • Farklı iki grafik türünün birlikte kullanılması
 • Trend Eğrileri ve Hareketli Ortalamalar ile Dalgalı verilerin yorumlanabilir hale getirilmesi
 • Verilerin eğilimlerinin grafiklerin ölçümlenebilmesi

 

Modül 4 : Excel’in Sık Kullanılan Fonksiyonları

 

 • IF, AND, OR, VLOOKUP, IFERROR, INDEX, MATCH, OFFSET fonksiyonları kullanmak
 • Uygulama Örnekleri

 

Modül 5 : Özet Tabloları Anlamak ve İleri Kullanımları

 

 • Özet tablo mantığını anlamak
 • Hesaplanabilir alanlar ile formüller oluşturmak oluşturmak
 • Değerlerin karşılaştırılarak karar süreçlerinin oluşturulması
 • Bölgesel ve ürün bazında performans analizi için pivot tablo araçlarının kullanılması
 • Gruplandırma özelliklerini etkin olarak kullanmak
 • Özet Grafikleri kullanmak
 • Dilimleyicileri ve Gelişmiş Dilimleyici özelliklerini kullanmak
 • Zaman Çizelgesini kullanmak
 • Dilimleyici ve Zaman Çizelgesi ile Grafiklerde kullanmak

 

Modül 6 : Dashboard Raporlama Ekranları Oluşturmak

 

 • Farklı Pivot Tablo ve Grafiklerin entegre bir ekranda Dashboard’a dönüştürülmesi
 • Dilimleyiciler ile Çalışmak
 • Dilimleyicileri Birden Fazla Özet tabloya bağlamak ve kullanmak
 • Dashboard Özet Tablolarında Koşullu Biçimlendirmeleri kullanmak

 

Modül 7 : Power View Kullanımı

 • Powerview arayüzünü tanıma
 • Powerview ile raporları görselleştirme
 • Tablolar ile çalışma
 • Toplulukları Anlamak
 • Matrix Kullanımı
 • Kartları Kullanma
 • Filtrelerin Uygulanması
 • Grafikler Oluşturma
 • Fayansları İncelemek
 • Raporlara Dilimleyici Ekleme
 • Rapor Temalar

 

Modül 8 : PowerPivot Kullanımı

 • Powerpivot arayüzünü anlama
 • Veri yükleme
 • İlişkileri anlama
 • Hesaplanabilen sütun ve alanlar oluşturma
 • Pivot Rablolar oluşturma
 • Dax Fonksiyonlarını eklemek
 • DAX Fonksiyonlarını kullanmak
 • KPI’ları kullanma
 • Hiyerarşileri anlama
 • Yönetim perspektifleri

Modül 8 : PowerQuery Kullanımı

 

 • Powerquery arayüzünü anlama
 • Veri yükleme
 • Modifikasyonları yönetmekı
 • Data yönetiminde analizi öğrenmek
 • Dışarıdan veri çekmek
 • Verinin filtrelenmesi
 • Veri temizleme

 

Modül 9 : Powermap Kullanımı

 • Powermap arayüzünü anlamak
 • Bing haritalarını kullanmak
 • Haritaya veri yüklemek
 • Harita türleri ve sunum haline getirmek
 • Verilere zaman eklemek

 

Modül 10 : Form Elemanlarını Kullanarak Düğmeler oluşturmak

 • Developer Sekmesini Ekrana Eklemek
 • COMBOBOX, LISTBOX, OPTIONBOX, CHECKBOX vb. form elemanlarını tanımak
 • Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek
 • Form elemanları ile grafiklerin hareketli hale getirilmesi

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar