FokusTALK UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMUNU

FOKUSTALK UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU bir eğitim kurumunun e-öğrenme ihtiyaçlarını tek pakette karşılayabilecek özelliklere sahiptir. FokusTALK UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMUNUN, modern LMS ara yüzü...