Kurum Kültürü

Kurumlar, artık sadece yaptıkları işlerle başarılı olamayacaklarını anladılar. Kurumların başarısı ve devamlılığı için, kapital gücü kadar, ona ruh veren insan gücü ve oluşturduğu kültür de önemlidir. Bu eğitim...