kişilik tipleri

Online Kişilik Tipleri Eğitimi

Kişilik Tiplerine Uygun Davranış Stilleri Hipokrat, 4 farklı insan davranışının, bedenlerindeki farklı sıvılar tarafından belirlendiğine inanıyordu. Farklı kişilik tiplerinin gereksinimlerini daha iyi anlamak ...