fbpx

Eğitimin İçeriği;

 Şirketin Temel Amaçlarının Belirlenmesi,
 Hedef, Vizyon Ve Misyonun Tanımlanması
 İş Yönetiminin Yönerge Ve Yönetmeliklerinin Hazırlanması
 Kurum Yapısının Ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması
 Kurumsal İmaj Ve Firmalarda Saygınlık
 Firmalarda Kurumsal Yapılanma Ve Kurumsal Kimlik

 Kurumsal Kimliği Oluşturma Aşamaları
 Kurumsallaşma Amaçlarının Belirlenmesi
 Kurumsallaşmanın Mali Boyutu
 Kurumsallaşmanın Hedef Pazarlar Ve Müşteri Boyutu
 Kurumsallaşmanın Süreç Boyutu

 Kurumsallaşmanın Bilişim Boyutu
 Kurumsal Kimlik Ve Marka Yönetimi
 Kurumsal Kimlik, Pazarlama İletişimi Ve Halka İlişkiler
 Kurumsallaşma Ve İnsan Kaynakları

*** Eğitim konuları Katılımcı profiline göre veya Eğitmenlerce değişiklik yapılabilir.

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar