fbpx

Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yürütülen“ Sağlık Alanı Ar-ge, Proje Hazırlama Yönetme ve Uygulama Eğitimi” projesi kapsamında 21-25Aralık 2015 tarihleri arasında  yapılacak olan eğitim 2 gününde yoğun ilgili ile devam ediyor.

Eğitimin ilk günüde ;

  • Sağlık Alanı, Ar-ge ve İnovasyon
  • FRASCATİ ve OSLO Kılavuzları, Sağlık Alanı Ar-Ge İstatistikleri
  • Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Destekleri
  • TÜBİTAK Programları, Ar-Ge Destekleri

konuları anlatıldı.

Devam eden günlerde  aşağıdaki konular anlatılacak olup 2 günlük uygulama çalışmaları yapılacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları, PATENT Fon Kaynakları, Proje Tanımı ve Proje Hazırlama Aşamaları
Klinik Araştırmalar 1

(Klinik araştırmalarda ulusal mevzuat)

 Paydaş Analizi
Klinik Araştırmalar 2

(Etik kurul görev, yetki ve sorumlulukları, Etik kurul özellikleri, Etik kurul kuruluşu, işlevi, uygulamaları)

 Sorun Analizi
Klinik Araştırmalar

(Klinik araştırmalarda Ekip Çalışması ve sorumluluklar)

 Mantıksal Çerçeve Matrisi, Hedef Analizi, Strateji Analizi
Klinik araştırmalarda metodoloji (körleme, randomizasyon gibi)  Mantıksal Çerçeve Matrisi;  Faaliyet Planlama, Bütçeleme
Klinik çalışma tasarımı Proje örnekleri, Proje Kaynaklarına Başvuru Süreci

Ar-Ge ve yenilik unsuru içeren fikrin projelendirilmesi

 

 

KamuHastanelerBirliği (3) KamuHastanelerBirliği (4) KamuHastanelerBirliği (5) KamuHastanelerBirliği (6) KamuHastanelerBirliği (7) KamuHastanelerBirliği (1) KamuHastanelerBirliği (2)

 

İlgili Yazılar