fbpx

İşe Alım Sürecinde

– Adayların Temel yetkinliklerini,
– Yönetsel Yetkinlikleri,
– Kişisel özelliklerini,
– Stres Altındaki davranışları, olmak üzere kişilere ait kritik bilgileri içeren raporlar şeklindedir.
– İster kurumunuza ait iş analizleri sonucu oluşturduğunuz yetkinlikler ve kişisel özellikleri temel alınarak hazırlanan raporlarla, İsterseniz yetkinlik şablonundan kurumuzla beraber oluşturacağımız yetkinlikler ve kişisel özellikler sonucunda hazırlanan raporlarla, ya da sadece kurumunuzca istenen yetkinlikler üzerinde oluşturacağımız dinamik raporlarla doğru personel seçim sürecinizi gerçekleştirebiliriz.

 Kazançlarınız

  • Zamandan Tasarruf; adayları tekrar tekrar ve farklı değerlendirme süreçlerine tabi tutmadan, tek seferde uygunluklarını tam tespit etmektir.
  • Uzun süreli istihdam sağlamaktır.
  • Verimlilik; kurumunuzun iş hedef ve stratejilerine uygun personelle çalışmaktır.
  • Kurum performans hedeflerini gerçekleştirmek. Performans sorunlarını en aza indirmek. Eğitim ihtiyacının doğru tespit edilmesini sağlamaktır.

 

“Doğru Göreve Doğru Kişi, Minimum Eleman Sirkülasyonu”

 

CharacterIX, profesyonel iş hayatında, kişisel gelişimde ve eğitim hayatında kullanılabilen; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir. 

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, özel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, rahat ve stres durumlarında nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir.
CharacterIX, Enneagram metodolojisi üzerine inşa edilen yeni nesil kişilik bir envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarının arkasında yatan nedenleri ve sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yaparak çözümleyici sonuçlar sunar.

 

apple motorola google ile ilgili görsel sonucu

 

Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında enneagram metodunu kullanmaktadır. Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metot olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir.

Doğru Göreve Doğru Kişi, Minimum Eleman Sirkülasyonu

Günlerce süren görüşmeler , mülakatlar, özgeçmiş incelemeleri sonucunda görev tanıma en yakın kişiyi seçtiğimizi düşünebiliriz, ama çoğunlukla o kişi mevcut göreve uygun değildir. Görüşmede baskıladığı, ihtiyacından dolayı belki de heyecanından gerçek potansiyelini gösteremez. Ama CharacterIX ile yapılan ön çalışma sonucunda, aday gelmeden kişiliğine ait tüm detaylar elinizde olduğundan doğru soruları sorma imkanı elde edersiniz. Kişilik özelliklerini çok fazla önemli olduğu günümüzde, Sadakat, Takım çalışması , iletişim şekilleri , Stresli durumlarda çalışma gibi konuları bilerek aldığınız elemanların, işten ayrılma süreçlerinde ciddi azalma olacaktır.

Tek Bakışta Analiz

Aday hakkında elinizde çok fazla detay olup, talebinize göre hazırlanmış özet raporda tek bakışta istediğiniz tüm özellikler görebilirsiniz. SWOT analizi, güçlü yönleri, geliştirilmesi gereken yönleri, liderlik özellikleri gibi tüm detaylar.

Toplu işe alımlarda Zaman ve Maliyet Tasarrufu

Özellikle toplu işe alımlarda mülakat süreçleri ciddi uzar ve çok fazla zaman gerektirir. Adaylardan beklenilen özellikleri önceden belirleyip, o özellikleri öne çıkartan CharaterIX İK. Kişilik Envanteri ile istediğiniz özellikleri güç olandan başlayarak sıralan aday listesi zaman kaybına son verecektir.

Maskelenmiş Duyguları Görme Potansiyelini Keşfetme

Çok tecrübeli İK yöneticilerinin bile mülakatlarda uygun gördüğü ama süreç içinde bekleneni veremeyen adaylara çokça rastlanmaktadır. Tanıdık referanslar, abartılmış özgeçmişler ve mülakatlarda alınan bilgiler her zaman adayın tam potansiyelini her zaman göstermemektedir. CharaterİX İK kişilik envanterindeki datalar ile mülakatlar eliniz daha güçlü olduğunuz gibi, Teknik olarak çok iyi olana bir kişinin stres altında çalışma konusunda küçük bir desteğe olduğunu görerek işe alım yapabileceksiniz.

 

Mevcut Kadro Yetkinlik ve Eğitim İhtiyaç Analizi

“Çok iyi ama stres altında dağılıyor” “Teknik olarak çok başarılı ama takım adamı değil” “Hep mutsuz, çevresini de mutsuz ediyor” gibi cümleleri kurduğumuz zamanlar çoktur. Mevcut kadromuza yapılacak ‘CharaterIX İK mevcut kadro yetkinlik analizi’ ile kadronuzun tüm güçlü yanlarını, güçlendirilmesi gereken yanlarını çok rahat görebilir ve buna göre tedbir alabilirsiniz. Gerekli yerlere doğru ve küçük dokunuşlarla başarılı olabilirsiniz. Kadronuza aldırmanız gereken eğitimleri için kimin hangi eğitimi alması tespit eder, belli konularda eğitim almaması gereken kişileri belirler, doğru bütçeleme yapabilir ve eğitim giderlerinizde tasarruf yaparken doğru kişiye ihtiyacı olan eğitimi de aldırmış olursunuz

 

Uygulaması en kolay ‘kişilik envanteri’

Tüm dijital mecralardan ve cihazlardan ulaşma imkanı..

 

“CharterIX diğer envanter modülleri olan , 11-18 yaş öğrenci, üniversite ve orta okul modülleri hakkında detaylı bilgi için

fokusunubul.com‘u ziyaret edebilirsiniz.”

İlgili Yazılar