fbpx

Eğitimin Amacı;

Kurumunda yalın dönüşüme liderlik edebilecek ve Yalın İş Performans Sistemini kurabilecek temel bilgiye sahip olmayı, Stratejik planlama ile ilgili temel kavramları, Stratejik hedeflerle iyileştirme çalışmalarını hizalayabilme konusunda yetkinlik kazandırmaktır.

Modül 1 – Yalın Felsefe & Yalın Hastane

1.1. Yalın Düşünce Nedir?

1.2. Müşteri Kim ve Ne İstiyor?

1.3. Proseslerde Değer Analizi & Temel İsraf Alanları

1.4. Yalın Değer Akışı ve Kazanımlar

Modül 2 – Yalın İş Performans Sistemi

2.1. Toyota Üretim/Yönetim Sistemi Nedir? Hizmet/Sağlık Sektöründeki Uygulamaları

2.2. Yalın İş Performans Sisteminin 8 Bileşeni

Modül 3 – Yalın Liderlik & Standart İş

3.1. Geleneksel Liderlik ile Yalın Liderlik Arasındaki Fark

3.2. Liderlerin Standart İşi Nedir?

Durum Raporları (status sheets)

Ekibin Ayak Üstü Toplantıları (huddles)

Yalın Liderin Bir Günü

Modül 4 – Problem Çözme Kültürünü Yaratmak

4.1. Süreç İyileştirme Yaklaşımı & Süreci Gözlemleme Teknikleri (Gemba, haritalama)

4.2. İyileştirme Metodolojileri

PUKÖ (PDCA) Döngüsü/Kaizen/A3

Proje Türleri & Proje Seçimi

4.3. Saha Çalışanlarının Katılımını Sağlamak

Kültürün Yaygınlaştırılmasında Yöneticinin Rolü

Ayakta Kısa Toplantılar (huddles)

Modül 5 – Şeffaflık & Görsel Yönetim

5.1. Şeffaflığın Önemi & Zorluğu

5.2. Görsel Yönetim & 5S

5.3. Yerinde Kalite & Poka Yoke

Modül 6 – Stratejik Gösterge Yönetimi & ‘Gerçek Kuzey’

6.1. Ölçüm & Veri Bazlı Yönetmenin Önemi

6.2. Yalın Göstergeler & ‘Gerçek Kuzey’ Göstergeler

6.3. Stratejik Yayılım

Hoshin Kanri Nedir?

Projelerin Kurum Stratejisi ile Bağlantısı

Modül 7 – Yalın Dönüşüm Modeli 

         

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, All rights reserved

İlgili Yazılar