fbpx
 • FİNANSIN TANIMI VE AMACI
 • Genel İşletme fonksiyonlarının tanıtımı
 • Finans fonksiyonun genel işletmecilik içindeki yeri ve önemi
 • Yöneticilerin ve finans yöneticisinin yetki ve sorumlulukları
 • MUHASEBE VE ÇEŞİTLERİ
 • Genel Muhasebe ve tek düzen muhasebe kodları
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi
 • FİNANSAL TABLOLAR
 • Finansal tabloların türleri
 • Bilanço ve hesaplarla ilişkisi
 • Gelir Tablosu ve işletme ile ilgili verdiği genel bilgiler
 • Hesaplar ile gelir tablosu arasındaki ilişki
 • Gelir tablosu ile bilanço arasındaki ilişki
 • Diğer finansal tablolar
 • FİNANS MATEMATİĞİ
 • Paranın zaman değeri
 • Basit faiz
 • Bileşik faiz
 • FİNANSAL ANALİZ VE KONTROL
 • Oran analizi
 • Finansal kaldıraç
 • SERMAYE YÖNETİMİ
 • Sermaye yönetim ilkeleri
 • Alacak yönetimi
 • Borç yönetimi
 • PLANLAMA VE BÜTÇELEME
 • Stratejik planlama ve hedef oluşturma
 • İş Planı
 • Finansman planı
 • YATIRIM BÜTÇELEMESİ VE YATIRIM KARARI
 • Geri dönüş süresi
 • Net bugünkü değer
 • İç verim oranı
 • RİSK YÖNETİMİ
 • Risk Tanımı
 • Risk türleri
 • Risk yönetimi ve aşamaları
 • FİNANS YÖNETİMİNDE YÖNETİCİLER TARAFINDAN YAPILAN YAYGIN YANLIŞLIKLAR
 • Kısa vadeli finansman ile uzun vadeli varlıkları finanse etmek
 • Risk yönetimi yapmamak
 • Finans yönetimini muhasebeye bağlamak
 • Bütçe yapmamak
 • Finansmanı dikkate almadan aşırı büyümek
 • Diğer fonksiyonel birimleri finansal bilgiden mahrum bırakmak
 • YÖNETİCİLERE PRATİK UYGULAMA BİLGİLERİ
 • Finansal raporlara bakarak kararın etkinliği nasıl değerlendirilir?
 • Nakit akış tahminleri, bir işletme hakkında neler anlatır?
 • İşletmenin etkinliği nasıl ölçülür?
 • Yönetimin kontrol raporlarını ve kontrol yöntemleri nasıl anlaşılır?

İlgili Yazılar