fbpx

Filiz Taşlı

Filiz Taşlıİş  Deneyimi

2014 – Fokus Akademi – / Eğitmen
2013-2014 Outdoor Academy / Eğitmen
2009-2013 Türkiye Kızılay Derneği, İnsan Kaynakları Direktörü,
• Ülke İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Koordinasyonu ve yönetilmesi,
• İnsan Kaynakları Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimlerinin planlanması ve eğitim verilmesi
• Takım Koçluğu
• İyileştirme ve geliştirme çalışmaları
2004 -2009   Türkiye Kızılay Derneği, İnsan Kaynakları Müdürü
Farklı faaliyet alanlarında ve şubelerde görev yapan 6000 kişinin çalıştığı
organizasyonun;
• İşe Alım (Yetkinlik Bazlı Mülakatlar)Değerlendirme Merkezi,
• Sürekli Gelişim, Eğitim İhtiyaç Analizi,
• Özlük işleri, Tahakkuk işleri,
• Ücret Yönetimi,
• İş Hukuku,
• Performans Yönetim Sistemi,
• Organizasyon Sistem Geliştirme,
• İdari İşler,
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,
• İnsan Kaynakları Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri,
fonksiyonlarının kurulması, yönetilmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve eğitim
Verilmesi
2002-2004    Türkiye Kızılay Derneği, Personel Müdürü
1986-2002    Türkiye Kızılay Derneği, Personel Müdürü Yardımcısı / Personel Şefİ

Yürütülen Projeler
• Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Proje Yöneticisi,
Türk Kızılayı’nda Yönetim ve Organizasyonun işlevselliğini artırarak dinamik bir yapıya kavuşturmak ve ortak bir veri tabanından on-line çalışmayı sağlamak
üzere başlatılan ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Projesi’nde: Kurumun İK
Fonksiyonlarının mevcut süreçlerinin çıkartılması, Süreçlerin iyileştirilmesi,
kodlanması,ERP İnsan Kaynakları Modülüne aktarılması, geliştirilmesi,
kurumdaki kullanıcıların eğitimi ve ERP İK Modülünün Yönetimi.
• İş Etüdü ve Verimlilik Artırma/ Proje Yöneticisi
Danışmanlık Firması ile birlikte Mineralli Su İşletmemizde mevcut kaynakları doğru zaman ve yerde, en etkili biçimde kullanarak üretimi artırmada yararlanılabilecek en etkili araçlardan birisi olan “İŞ ETÜDÜ” çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile kuruluşumuzdaki gerçek iş akışları izlenmiş ve bu gözlemlerin sonucunda elde edilen verilen değerlendirilmiş ve iyileştirilmeye
yönelik birçok öneri getirilmiştir. Bütün bunlarla beraber iş örneklemesi sonucunda norm kadro sayıları belirlenmiştir
• İK Fonksiyonlarının kurulması ve geliştirilmesi /Proje Yöneticisi
Pozisyon Profillerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi, Personel Yönetmeliği, Kadro Yönetmeliği, Ödül ve Ceza Yönetmeliğinin yazılması,Yönerge klavuzların hazırlanması, Performans Yönetim Sisteminin kurulması,Ücret Yönetim Sisteminin kurulması, ERP İnsan Kaynakları Modülüne entegrasyonunun sağlanması.
• Stratejik Plan /Proje Sponsoru/Poje Paydaş Yöneticisi
İç ve dış çevre analizleri, anketler, odak grup toplantıları, mülakatlar, paydaş kurumlar ile görüşmeler, yönetsel görüşler, örgütsel stratejinin belirlenmesi, yasal çerçeve analizleri, stratejik hedeflerin belirlenmesi aşamalarında paydaş, izleyici ve yönlendirici yönetici olarak yıllık faaliyet planları, reorganizasyon çalışması, reorganizasyon çalışmasının sonucunda oluşturulan kadro ve organizasyon yapısı doğrultusunda yeni iş sözleşmelerinin hazırlanmasının yönetilmesi.
• Stratejik Bilgi Yönetimi /Proje Sponsoru
• Engelleri Kaldıralım Çağrı Merkezinde Engellileri Çalıştıralım/Proje Yöneticisi
Türk Kızılayı, İŞKUR Genel Müdürlüğü (Türkiye İş Kurumu), İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülmüştür.600 saatlik (75 iş günü) (Teorik ve Pratik) Çağrı Merkezi Operatörlüğü Müfredat Programı hazırlanarak M.E.B otomasyon sistemine yüklenmiştir. Toplamda 3 grupta 21 kişiye Çağrı Merkezi Operatörlüğü kursu verilmiştir. Türkiye’de ilk kez M.E.B. onaylı “Çağrı Merkezi Operatörü” sertifika bu proje sonunda verilmiştir. Sertifika alan kursiyerlere bir çok kuruluşta iş imkanı sağlanmıştır

Alınan Eğitimler
• Anadolu Üniversitesi, Halkla İlişkiler
• Anadolu Üniversitesi, İktisat

• ERICSON COACHİNG INTERNATIONAL TÜRKİYE SERTİFİKA PROGRAMI
• Duyusal Algılama ve Tamamlama
• Özdeğerler Koçluğu
• Yaratıcı Çözümler Üretme
• Koçluğun Sanatı ve Bilim
• OPTİMUM DENGE MODELİ/Davranış Teknolojileri Merkezi/Tamer DÖVÜCÜ
• PROFESYONEL KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İŞ METOTLARI/PBM
• İŞTE HIZLANMA VE STRESSİZ ÜRETKENLİK YARATMA/ DD-BUSİNESS
• PDR İNTERNATIONAL /TMI
• Karar Verme
• Takımdaşlık
• Yönetsel İletişim Becerileri
• Profesyonel Yönetim Becerileri
• STRES YÖNETİMİ/ADİSA
• MÜLAKAT TEKNİKLERİ/VİSİON EUROPE
• İLETİŞİM EĞİTİMİ/Dr.Ala Eğitim Merkezi
• ANKA DANIŞMA GRUBU
• Proje Yönetimi
• Araştırma Yöntem Bilimi
• Proje Yönetimi
• SPS
• Temel İstatistik
• Rapor Yazma Teknikleri
• MPM-02 PROJE YÖNETİMİ
• İK YÖNETİMİ VE KURUMSALLIK/PWC
• SÜREÇ YÖNETİMİ/NETRON INSTITUTE OF TECHNOLOGY
• STRATEJİKA
• İletişim
• İkna
• Sunum Becerileri Geliştirme
• Motivasyon
• Yetkinlik Yönetimi
• Koçluk Ve Kişilik Analizi
• ACADEMY INTERNATIONAL
• NLP
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• MÜLAKAT TEKNİKLERİ/HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Verilen Eğitimler
• Koçluk yapan Lider
• Etkili İletişim
• Kurum İçi İletişim
• Stres Yönetimi
• Çatışma Yönetimi
• Öfkeli Kontrolü
• Problem Çözme ve Karar Alma
• Zaman Yönetimi
• Kurum Kültürü

Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi: 21.09.1967
Yaşadığı Şehir : Ankara
Aktif Hobileri : Doğa Sporları (Treking), Otomobil Sporları (Gözlemci ve Yarışçı)

İlgili Yazılar