fbpx

Ercan Çelik

Doğum Tarihi:                              1957

Medeni Gurumu:                         Evli

Eğitim:

Üniversite [Tarih] Alınan Diploma veya Dereceler:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1980 – 1983 Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisliği Diploması (MS EE)
Anadolu Üniversitesi, 1991 – 1995 İşletme Lisans Diploması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1974 – 1979 Elektrik Elektronik Mühendisliği Diploması (BS EE)

 Dil Becerileri: (1Çok İyi; 5 Temel)

Dil Okuma Konuşma Yazma
Türkçe (Ana Dil) 1 1 1
İngilizce 1 1 1
İtalyanca 5 5 5

Profesyonel Kurumlara Üyelikler: Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara Yelken Kulübü, ODTÜ Mezunlar Derneği, Ankara Fen Lisesi Mezunları Derneği, Ankara Fen Lisesi Mezunları Vakfı

Diğer Profesyonel Beceriler:

 • Microsoft ve Linux ortamlarında tüm ofis ve diğer paket programların profesyonel kullanımı
 • AskeriveKamuKurumupersoneliveeşdeğerleridahilherseviyeilemükemmeliletişimbecerileri,
 • Uluslar arası standartlarda dokümantasyon ve teknik raporlamada derinlemesine tecrübe
 • Türk KOBİ ve büyük firmalarının yapı ve yaklaşımlarını yakından tanıma

 

Şimdiki Görevi:                            Fokus Akademi Eğitim Danışmanı

 Firmadaki çalışma süresi:      7  yıl

 Anahtar Nitelikler:

 • Yüksek teknoloji savunma ve güvenlik sistemlerinin geniş bir yelpazesinde, 30 yıllık tasarım, geliştirme, proje yönetimi ve kontrol metotları uygulama tecrübesi
 • AB projeleri danışmanlığı fiili tecrübesi (9 yıl.)
 • Stratejik planlama ve beyin fırtınası çalıştayları organizasyon, yönetim ve raporlamasında pratik tecrübe ( örneğin Uygunluk Değerlendirme Derneği – UDDer stratejik planı hazırlanması AB projesi, STM şirket 5 yıllık stratejik projeksiyonu çalışmaları, Ankara Fen Liseliler Vakfı Misyon/Vizyon/Strateji toplantıları, Ankara Yelken Kulübü Stratejik Plan toplantıları)
 • Eğitim ölçme değerlendirmesinde pratik tecrübe (DGELARG/MED TQ/04-01/SD-028 AB hibe projesi)
 • Pratik eğitim tecrübesi (Eski, Yeni ve Küresel yaklaşım yönetmelikleri Seminerleri MEDA Projesi AB yönetmelikleri seminerleri, kişisel gelişim seminerleri)
 • 3 yıllık savunma sanayi KOBİ üst düzey yönetim tecrübesi
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) projeleri danışmanlığında 8 yıllık tecrübe
 • KOBİ ve büyük firmalara teknoloji yönetimi ve ürün geliştirme danışmanlığında 10 yıllık tecrübe
 • 8 yıllık, Türk devlet kurumlarının yüksek bütçeli ileri teknoloji projelerinde tedarik dosyası hazırlanması, teklif değerlendirmesi, proje izleme-uygulama fiili tecrübesi
 • 15 yıldan fazla, pek çok projede uluslar arası proje, ihale ve kontratların danışmalığı/hazırlanması/yürütülmesi tecrübesi
 • 20 yıldan fazla ekip yönetimi tecrübesi
 • Analitik raporlama ve iletişim becerileri, uluslar arası ve devlet kurumları ile teknik ve kontratsal ilişkilerde yoğun tecrübe
 • AB yönetmeliklerinde (örneğin. Meda Projesi) ve AB/PRAG kurallarına göre tedarik süreçlerinde (örneğin EuropeAid/119722/C/SV/TR, İKG-HİT Projeleri) pratik tecrübe
 • Alan araştırması ve raporlanmasında pratik tecrübe
 • Kalite Yönetim Sistemleri, Belgelendirme ve akreditasyonda geniş bilgi ve tecrübe.
 • Liste 5 (Bilgi ve iletişim teknolojileri) ve Liste 18 (Denetleme/Değerlendirme) AB Türkiye Delegasyonu seçilmiş danışmanı

Bölgesel Tecrübe:

Ülke Tarih
Türkiye 1980–2012
ABD 1992–1994
İtalya 1989

 

 1. Profesyonel Tecrübe
Tarih Yer Kurum Görev Açıklama
Haziran 2011-Eylül 2011 Ankara WYG İnternational Yerel Kıdemli Uzman İKG-HİT, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe (İKG OP 5.2), ve Tanıtım (HRD OP 5.3) AB projesiAktiviteler: IPA projesi kapsamında yardım alacak 3 kamu kurumunun ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçların AB mevzuatına göre teknik şartnamelerinin ve pazar araştırmalarının yapılması, bu konularda kurum personelinin eğitilmesi.
Ocak 2011-Nisan 2011 Ankara BNB Yerel Kıdemli Uzman Türkiyede Sınır Gözetimi Yol Haritasının Geliştirilmesi ve Sınır Kapısı Tetkikinin Yürütülmesi için Teknik Yardım TR0702.15-02” AB projesiAktiviteler: Sınır Geçiş Kapısı niteliğinde ve potansiyelinde olan 21 Hava Alanının sınır güvenliği ve entegre güvenlik açılarından değerlendirilmesi için ziyaret edilmesi, her biri için risk alanları, entegrasyon yetenekleri ve eksiklerininin raporlanması.
Mart 2010-Ekim 2010 Ankara KMO Anahtar Uzman Türkiyede Sınır Gözetimi Alan Araştırması Hazırlanması için Teknik Yardım, EuropeAid/127552/SER/TRAB projesiAktiviteler:Proje yerel uzman yönetimi 29 kara ve 9 deniz sınır istasyonunun araştırma ziyaretleri, istasyon araştırma ziyaretleri ( 50 kara ve 30 deniz sınır istasyonu) raporlarının değerlendirilmesi, Fark Analiz Raporu – İhtiyaç analizi ve Yapılabilirlik Raporu – Risk Analiz Raporlarının teknik kısımlarının hazırlanmasına katkı, teknik çalışmaların koordinasyonu, pazar/teknoloji araştırması, Teknik Analiz Raporunun (TAR) hazırlanması. TAR kapsamı: AB Entegre Sınır Yönetimi tavsiyeleri, AB en iyi uygulamaları, Türkiye’de etkin sınır gözetleme boşluklarının kapatılması için sensör tiplerinin ve sayılarının belirlenmesi, yüksek seviye teknik mimari çözümü önerisi, proje planı, yayılım planı, yatırım planı
Ekim 2008—Eylül 2009 Ankara METROTURK Danışman Ana olarak Metroloji AB yönetmelikleri (NAWI ve MID) kapsamında çalışan Metrotürk’ün Türkiye çapında uygunluk değerlendirme organizasyonunun kurulması danışmanlığı ve uluslar arası ilişkilerinin yürütülmesi
Tem.2008— Eylül.2008 Ankara Eurochamber BITAV Ekip Lideri  AB-Türkiye odaları Forumu (ETCF) kapsamındaTürk Firmaları Arasında AB Konularında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi Alan AraştırmasıAB projesiProje yönetimi, alan araştırmasının yürütülmesi, anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması
Ağu..2007—Ara.2007 Ankara BITAV, Kısa dönem uzman “Desteklerin Bölgesel Etkilerinin Değerlendirilmesi” Dünya Bankası projesi.İŞKUR’un istihdama yönelik alan araştırmaları el kitabının hazırlanması
Nisan-Haz. 2007 Ankara AFNOR Kısa dönem uzman “ Uygunluk Değerlendirmesi Uluslar arası Sempozyumu ve UDDer’e Teknik Destek” AB projesiUDDerin Stratejik planı için beyin fırtınası çalıştayının hazırlanıp yönetilmesi ve UDDer stratejik planının hazırlanması
Kas.2006—Oca.2007 Ankara EU Türkiye Delegasyonu Kısa dönem uzman Türkiye Gümrüklerinin Modernizasyonu kapsamında BT, Uygulama, Tarama, Laboratuvarı ve Arşiv Ekipmanının TedarikiAB ProjesiTeklif değerlendirmesine teknik destek ve raporlama
Mart.2006—Tem.2008 Ankara Arçelik Teknoloji danışmanı Arçelik Bulaşık Makinesi İşletmesine, Proje Yönetimi, Ürün Geliştirme, Dış Satınalım ve Doğrulama/Gerçekleme süreçleri iyileştirme danışmanlığı
Kas.2005—Oca.2007 Ankara AFNOR Yerel uzman Yeni, Eski ve Küresel YaklaşımlarAB MEDA ProjesiSeminer ve eğitimlere yerel uzman olarak aktif katılım
May.2005—Ara.2005 Ankara OSTIM Vakfı Teknoloji Danışmanı Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi Katılım Öncesi Programı kapsamındaOSTİM Danışmanlık MerkeziAB hibe projesi TR 0205-01.Katılan OSTİM KOBİ’lerine teknik danışmanlık
Şub2004—Eyl.2004 Ankara Parlar Vakfı ve PARGE Danışman İleri teknoloji projelerin izlenmesi, AB projeleri için proje hazırlama ve yönetimi eğitim materyalinin hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi
Oca.2001—Ağu.2003 Ankara STM A.S. Genel Müdür Yardımcısı(Genel Müdür Vekili) Savunma sistemleri geliştirme projelerinin yönetimi, başarı ile tamamlanmasının sağlanması, ISO 9001 ve AQAP 150 kalite sistemlerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi.Gelecek savunma projelerinin takibi, gelecek projeler için teknoloji ve ekip geliştirme, yeni projeler için kaynak tahminleri ve planlanması.

Şirket 5 yıllık projeksiyonunun hazırlanmasında Genel Müdür’e destek

Gecikmesiz proje yürütümü için (fiziksel ve moral) çalışma ortamının sağlanması, yürütülen ve gelecek projeler için teknoloji, ekip ve kaynak tahsisi, tasarım ve geliştirme çalışmalarına aktif katılım, geliştirme dokümantasyonu ve ürünün gözden geçirme ve onayı, (Bkz aşağıdaki bazı projeler)

Genel Müdür Yardımcısı (Projeler)  IHA-2 (İnsansız Hava Aracı), SSM için Bir gözetleme savunma sistemi projesi. Gözetleme ve görüntü işleme, telemetri kontrolü ve veri toplama, SATCOM ve TAFICS üzerinden merkezlerle entegrasyon, NATO STANAG 4586.Aktiviteler: Gereksinim ve sistem analizi ön tasarım, tüm teklifin (özellikle Taşınabilir Görüntü Kıymetlendirme Sistemin – TGKS)gözden geçirilmesi
Genel Müdür Yardımcısı (Projeler)  YARASA; SSM’nin bir tasarım ve geliştirme savunma projesi. Görev planlama gerçekleştirme ve görev sonrası analiz, coğrafi Bilgi sistemi yoğun kullanımıAktiviteler: Gereksinim analizi,sistem analizi, ön tasarım, proje geliştirme faaliyetlerinin kontrolü ve izlenmesi
Genel Müdür Yardımcısı (Projeler)  OGB Projesi: Türk Silahlı Kuvvetleri için gözetleme uçakları (yazılım donanım dahil) görev bilgisayarı geliştirme SSM projesi: sensör entegrasyonu, veri toplama ve değerlendirme, karar destekAktiviteler: sistemin gereksinim ve ön tasarım çalışmalarına aktif katılım.
May.1999—Jan.2001 Ankara Turkey STM A.S. Project Manager HERİKKS Project: Türk Kara Kuvvetleri için büyük boyutlu dağıtık mimari savunma sistemi geliştirme projesi. Gözetleme, veri toplama, veri işleme ve füzyonu, isthbarat, TASMUS üzerinde geniş alan ağı NATO-NADGE sistemi ile entegrasyon.Aktiviteler: Proje yönetimi, gereksinim ve sistem analizi, geliştirme ve dokümantasyonun izlenmesi, gözden geçirilmesi ve onayı.
Feb.1992—Feb.2000 Ankara Turkey STM A.S. Ekip lideri SSM’nin büyük boyutlu savunma projelerinde teknik danışmanlık ve koordinasyonAktiviteler: RFP (Teklif İstek Dokümanı) hazırlanması, teknik ön tasarım, ekipman tanımlanması, Pazar ve teknoloji araştırması, sistem mimarisi, maliyet değerlendirmesi vs.(Bkz. Aşağıdaki projeler)
Ekip lideri MPA/MSA – Meltem (Deniz devriye ve gözetleme ve müdahale uçağı) SSM ProjesiAktiviteler: Operasyonel ihtiyaçlardan yola çıkarak gereksinim ve sistem analizi, ön tasarım, ekipman tanımlama, Pazar ve teknoloji araştırması, RFP’nin Teknik Spesifikasyon ve İş Tanımı kısımlarının hazırlanması
Ekip lideri ATAK ( Savaş alanı gözetleme ve savaş helikopteri) SSM ProjesiAktiviteler: Operasyonel ihtiyaçlardan yola çıkarak gereksinim ve sistem analizi, ön tasarım, ekipman tanımlama, Pazar ve teknoloji araştırması, RFP’nin Teknik Spesifikasyon ve İş Tanımı kısımlarının hazırlanması, teknoloji transferi kısımlarına teknik destek.
Ekip lideri SEAHAWK (Deniz altı ve üstü gözetleme helikopteri) SSM ProjesiAktiviteler: Operasyonel ihtiyaçlardan yola çıkarak gereksinim ve sistem analizi, ön tasarım, ekipman tanımlama, Pazar ve teknoloji araştırması, RFP’nin Teknik Spesifikasyon ve İş Tanımı kısımlarının hazırlanması, teknik spesifikasyon ve maliyet konularında kontrat müzakerelerine katılım
Ekip lideri MRK-TMRC (Mobil Radar Merkezleri Hava Savunma Sistemi) SSM ProjesiProje izleme, yazılım geliştirme faaliyetlerinin geliştirme ortamında yakından takibi, Proje Yönetim toplantılarına katılım, kabul test dokümantasyonu gözden geçirme ve testlere katılım.
Nis.1989—Ara.1991 Ankara PELKA A.S.

 

Bölüm Müdürü Türk Hava Sahası Radar Kaplama Projesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI).Aktiviteler: DHMI personelinin İtalya’da sistem eğitimlerine teknik destek, Tüm Türkiye ve KKTC’yi kapsayan 6 Hava Trafik Kontrol Merkezi ve yaklaşma radarı ile 13 SSR radar merkezinin devreye alınması ve garanti süresince bakımının yapılması ve koordinasyonu
Oca.1980—Nis.1989 Ankara ASELSAN A.S. AR_GE Baş Mühendisi Pek çok savunma sistem ve cihazının tasarımı, geliştirilmesi ve süpervizyonu.

 

İlgili Yazılar