fbpx

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 5 hafta boyunca vereceğimiz Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Eğitim Programı, bu hafta da dopdolu geçiyor. #kurumsaleğitim #eğitim#fokus #fokusakademi #kisiselgelisim

 • HALKLA İLİŞKİLER
 • HABERLEŞME (İLETİŞİM)
 • GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
 • İNSAN HAKLARI
 • TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI
 • 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
 • YAZIŞMA- DOSYALAMA USULLERİ
 • DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ
 • GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ
 • MİLLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
 • İŞ YAŞAMINA YÖNELİK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ(Amir-Memur İlişkileri ve Takım Çalışması)
 • İŞ YAŞAMINA YÖNELİK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ(Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik)
 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU-
 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU,
 • 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İKİNCİL MEVZUATLAR
 • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU-4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU, 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İKİNCİL MEVZUATLAR
 • ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE
 • İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK
 • DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK
 • DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ VE FARKINDALIK EĞİTİMİ
 • STANDART DOSYA PLANI VE ARŞİV HİZMETLERİ
 • KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKACILIĞI
 • 1 – 2 – 4 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ – 233 – 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 • MESLEKİ ETİK İLKELERİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE
 • MESLEKİ ETİK İLKELERİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE
 • 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU(CİMER) Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

İlgili Yazılar