fbpx

Burcu Canıtez Okur

 

Burcu Canıtez Okur _Fokus Akademi

Eğitim : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Psikoloji Bölümü

Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara 1990 – 1996

CUMHURİYET LİSESİ, Eskişehir 1987-1990

İş Deneyimi :

FOKUS AKADEMİ EGİTİM VE DANIŞMANLIK       Ankara 07/2013- devam

 

Ulaştırma Bakanlığı PTT Genel Müdürlüğü, Ankara (2012)

Yönetim Geliştirme Programı (Başkan ve Başkan Yardımcılarına, 8 gün) Bu kapsamda;

 Yönetsel Liderlik ve Güncel Yönetim Tartışmaları

 Stratejik Düşünme ve Stratejik Analiz

 Takım Kurma ve Takım Liderliği

 Toplantı Yönetimi

 Sunuş Teknikleri

 Koçluk Yöntemi ile Lider Yöneticilik

 Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemlerine Uyum

 Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

 Sorun Çözme / Karar Verme

 Stres Yönetimi

 Değişim Yönetimi

 Zaman Yönetimi

 Motivasyon

 İletişim Çatışmaları ve Empati

 

 

BSH Fabrikası (Bosch Siemens Ev Aletleri) TUV-Sud ile birlikte, Çerkezköy (2012)

 Eğiticinin Eğitimi (Yönetici ve uzman mühendis düzeyine, 3 gün)

 

SY ENERJİ / EMRE RAYEnerji ve Raylı Sistemler, Ankara (Haziran-Aralık 2012, proje devamı 2013 yılı)

İnsan Kaynakları yapılanması kapsamında İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulumu projesi üzerinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda;

 Kurumun Kuvvetli-Zayıf Yönlerini, karşılaştığı Fırsat ve Tahditleri belirlemek üzere SWOT Analizi yapılması ve yönetime raporlanması

 Kurumdaki tüm Görev Tanımlarının oluşturulması

 Eğitim İhtiyaç Analizi yapılması ve yönetime raporlanması

 Organizasyon şemasının yeniden tasarlanması

 Eleman Seçme Sistemi kurulumu

 İnsan Kaynakları personelinin seçimi, Görev ve Sorumluluklar dokümanlarının hazırlanması ve kritik İK süreçlerinin çizilerek raporlanması

 Personel Bilgi Bankasının oluşturulması

 Personel Özlük Dosyalarının standardizasyonu

 Personel Yetenek Matrislerinin oluşturulması

 Bölüm bazlı ve Kurumsal Yetkinliklerin belirlenmesi

 Disiplin Yönetmeliğinin hazırlanması

 Kariyer Planlama Sisteminin altyapı çalışmaları

 Bireysel Performans Yönetimi Sistemi kurulması

 İnsan Kaynakları personeline İş Analizi, Performans Değerlendirme ve Ücret Sistemi eğitimi verilmesi (3 gün)

 

 

 

 

 

 

 

MEDİPLUS TV, Ankara (2012)

 İletişim ve Uyum konulu programın çekimleri

 Pozitif Yaşam Programında Stres Yönetimi konulu programın çekimleri

 

ALTUNBİLEKLER PERAKENDE MAĞAZACLIK ZİNCİRLERİ, Ankara (Mayıs- Eylül 2012)

 Mağaza Sistem Kılavuzu Hazırlanması

 Tüm bölümlerde çalışanlar için personel kitapçıkları hazırlanması (13 adet)

 

ASEGA, AGESA ve AKGÜZ LTD. ŞTİ. Ankara ve Türki Cumhuriyetler (2008’den bugüne)

İnsan Kaynakları yapılanması kapsamında tüm Yönetim Danışmanlığı İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulumu projesi üzerinde çalışılmaktadır. Bu kapsamda;

 Yönetim Danışmanlığı yapılması

 Görev Tanımlarının oluşturulması

 Organizasyon şemalarının oluşturulması

 İş değerleme

 Ücret Sistemi kurulumu

 Eleman Seçme Sistemi kurulumu

 Bireysel ve Kurumsal Performans Yönetimi Sistemi

 Çalışan Memnuniyeti Anketi, Analiz ve Raporlaması

 Norm Kadro Çalışması yapılması

 Tüm personele Motivasyon eğitimi verilmiştir (1 gün, 2009)

 

 

 

 

VIP EĞİTİMLER, Ankara (2010’dan bugüne, Milletvekili, Üniversite Rektörü ve Özel Sektör CEO’ları ve Kamu Üst Düzey Bürokratlara, 1’er gün)

 Yönetim ve İmaj Danışmanlığı

 İletişim

 Stres Yönetimi

 Liderlik ve Koçluk

 Etkili Konuşma ve Hitabet

 Özgüven Geliştirme

 Problem Çözme

 Uzlaşmazlık Yönetimi

 

 

  1. Kamu Kalite Semineri “Kamuda Yenileşim Yönetimi” Ankara (2012)

“Kamuda Sorun Çözme Kapasitesi Yaratmak ve Geliştirmek” konulu panelde panelist (1 gün)

T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI, Antalya (2012)

Temel Yönetim Becerileri, Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi Eğitimi (Uzman ve Uzman Yardımcılarına, 2 gün)

T.C. GÜMÜŞHACIKÖY ANADOLU LİSESİ, Amasya (2012)

Girişimcilik (Öğretmenlere, 3 gün)

ANKARA KALKINMA AJANSI, Ankara (2012)

Kriz İletişimi (Genel Sekreter, Birim Başkanı ve uzman düzeyine, 1 gün)

KEYMEN İLAÇ, Ankara (2012)

İnsan Kaynaklarında İş Değerleme ve Ücret Sistemi Kurulumu Eğitimi ve Danışmanlığı (İnsan Kaynakları Yöneticisine VIP, 1 hafta)

MAKRO MARKET, Ankara (2012)

Stres Yönetimi (Yönetici ve uzman düzeyine, 1 gün)

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara (2012)

Eğiticilerin Eğitimi (Yönetici düzeyi ve eğitimenlere, 8 gün)

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzmir (2012)

Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi (Müdür ve Mühendis düzeyine, 2 gün)

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) VE ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YIEP (YOUTH INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP PROJECT / GENÇ İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK PROJESİ), Ankara (2011 ve 2012)

İnovatif Girişimcilik (Türkiye Genelindeki Eğitmenlere, 2’şer gün)

 

TC BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ), Ankara (2011)

Sosyal Davranış Kuralları, Protokol ve Zaman Yönetimi, Etkili İletişim (Asistanlara, 2 gün)

TC KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara (2011)

Toplantı Yönetimi (Yönetici düzeyine, 1 gün)

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO), Ankara (2011, 2012)

Motivasyon ve Stres Yönetimi (Yönetici düzeyine, 3 gün)

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) (Erzurum, 2011)

Kamuda İç Kontrol Standartlarının oluşturulması ve İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulması projesi kapsamında;

Görev Tanımlarının oluşturulması,

Performans Değerlendirme Sisteminin oluşturulması,

Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanması ve sonucun raporlanması,

İş Değerleme yapılması,

Ücret ve Prim Sisteminin kurulması,

Prosedürlerin hazırlanması

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI İnsan Kaynakları Danışmanlık Projeleri, Adana ve Erzurum (Kalkınma Ajansları, 2011)

Kamuda İç Kontrol Standartlarının oluşturulması ve İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulması projesi kapsamında;

Eğiticinin Eğitimi Eğitiminin Verilmesi

Performans Değerlendirme Eğitiminin Verilmesi

Görev Tanımları Eğitiminin Verilmesi

Görev Tanımlarının oluşturulması,

Performans Değerlendirme Sisteminin oluşturulması,

İş Yükü Analizlerinin Yapılması

 

 

REKABET KURUMU, Ankara (2011)

Takım Çalışması (Oryantasyon kapsamında uzman personele, 1 gün)

TC BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ), Ankara (2010)

İletişim ve Çatışma Yönetimi (Orta Düzey Yöneticilere, 4 gün)

TC HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, Ankara (2010)

Stres Yönetimi ve İş Analizi (1 ay boyunca toplam 10 sefer)

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Ankara (2010)

İletişim ve Çalışma Organizasyonu (Yönetici asistanlarına, 2 gün)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Ankara (2010)

Görev Tanımları (Yönetici ve memur düzeyine, 5 gün)

BİLİNTUR CATERING A.Ş. Ankara (2010)

İş Yerinde Stres Yönetimi ve Motivasyon (Yönetici düzeyine, 1 gün)

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kızılcahamam (2010)

Etkin Konuşma ve Sunum Teknikleri Eğitimi (Genel Müdür, Genel Müdür Yarcımcısı ve Daire Başkanı düzeyine, 2 gün)

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ordu (2010)

Yönetici Asistanı Eğitimi (Yönetici Asistanı, Sekreter ve Santral Görevlilerine, 2 gün)

ERGMER DANIŞMANLIK, Ankara (2010)

Seçme ve Yerleştirme Zirvesinde Panelist “Telefonla Mülakat”

TC BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ankara (2010)

Mevcut durum analizi, süreç iyileştirme çalışması, İnsan Kaynakları Görev tanımlarının oluşturulması (1 yıllık proje)

KANAL A TELEVİZYONU, Ankara (2010)

Motivasyon, İletişim, Ekip Çalışması ve Beden Dili Eğitimi (Program Yapımcıları ve Üst Düzey Yöneticilere, 3 gün)

 

TC HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, Ankara (2009-2010)

Kurumsal Stres Ölçümü, Süreç/İnsan Kaynakları/Kurum İçi Psikolojik Ortam Analizi ve İç Paydaş Memnuniyeti Çalışması (Technopolıs Group Turkey ile)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ, İstanbul (2009)

Temel Yönetim Becerileri, Koçluk ve Liderlik (Orman Bakanlığı Üst Düzey Yöneticilerine, 2 gün)

Kaos, Bilinmezlik ve Kriz Yönetimi (Bilim İlaç Yöneticilerine, 2 gün)

 

TÜBITAK-BİTAV (2000-2009 arası)

ATO Çalışanlarına

Kendini Kabul Ettirme Becerisi (3 gruba 1’er gün-2000 yılı)

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ

Ekip Çalışması (2 gün, 2003)

TURMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği)VE TESMER (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin Temel Eğitim Staj Merkezi) Türkiye Genelinde Oda Başkanları ve Yönetici ve çalışanlar için (2004-2008 yılları arasında her sene gruplar halinde 1’er hafta) Antalya

Farklı Kişilikteki İnsanlarla İletişim

Stres Yönetimi

Kriz Yönetimi

Kişisel Organizasyon /Toplantı Yönetimi

Kişisel Mükemmellik/ İçimizdeki En İyiyi Ortaya Çıkarmak

ISPARTA ODASI PERSONELİ VE ÜYELERİ (2004 yılı 2 gün)

Stres Yönetimi

ÇANKIRI ODASI PERSONELİ VE ÜYELERİ (2005 yılı 2 gün)

Stres Yönetimi

Kişisel Mükemmellik

ÇANAKKALE ODASI PERSONELİ VE ÜYELERİ (2009 yılı 2 gün)

Stres Yönetimi

Kriz Yönetimi

TSE (TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ) Ankara (2009 yılı, Tüm Türkiye’deki personeli 10 grup, 2 ay)

Müşteri İlişkileri ve İnsan İlişkileri (2 günü Gaziantep’te verildi)

LİKYA (Lider İnsan Kaynakları Yönetim Akademisi) (2008-2009)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Personeli, Kızılcahamam (2008, 5 hafta, 2’şer gün)

Dünya Projesi kapsamında

İletişim, Çatışma Yönetimi ve Stres Yönetimi

ALSİM ALARKO KARİYER OKULU, Gebze (2009)

Stres Yönetimi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Ankara (2009, 1 gün)

Kariyer Parkuru Konferansı panelisti

Mülakatta Önde Olmak

ALARKO CARRIER, Ankara (2008, 1 gün)

Kriz Yönetimi danışmanlığı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ, Ankara (2008, 1 gün)

  1. İnsan Kaynakları Günleri kapsamında Beden Dili ve Mülakat Teknikleri Semineri

 

MEB MEHMET AKİF İLKOKULU (2008-2009, günüllü proje)

Sınav Kaygısı ile Başetmek (6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri için 1’er gün)

ASELSAN PERSONELİ, Ankara

İletişim ve Liderlik (1997)

İşyerinde Değişik Kişiliklerle İletişim (1997)

Özdeğerlendirme (1999)

Çalışan Memnuniyeti (1999)

Kişilerarası İlişkiler ve Grup Dinamikleri (1999)

Stres Yönetimi (2000)

Eleman Seçme (2000)

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ, Ankara

İnsan Kaynakları Yönetimi (2000, 2001, 2003) (Dört haftalık genele açık program). Programın kapsamı:

 İnsan Kaynaklarının Gelişimi

 İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi

 İş Analizi

 Süreç Haritalarının Oluşturulması

 Eleman Seçme, Yerleştirme ve Oryantasyon

 Mülakat Tek nikleri

 Yetkinliklerin Oluşturulması

 Performans Değerlendirme Sistemi

 Kariyer ve Yetenek Yönetimi

 Ücret Sistemi Kurulması

 Liderlik ve Yetki Devri

 Ekip Çalışması

Stres Yönetimi (Psikologlar İçin Hizmet İçi Eğitim, 2 gün, 2001)

DOKTOR ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN DOĞUM HASTANESİ, Ankara (2003)

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

İnsan Kaynakları, Süreç yönetimi, norm kadro oluşturma konularında danışmanlık

İZGÖREN AKIN (ACADEMY INTERNATIONAL) PERSONELİ, Ankara (2006)

Mobbing

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş., Ankara 07/2007- 03/2008

(İnsan Kaynakları Yöneticisi )

 Çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesi, artırılması ve çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

 İletişim çalışmaları

 Tüm sosyal faaliyetlerin organizasyonu,

 Şirket dergisinin hazırlanması,

 Oryantasyon ve çalışanların kaynaşmalarını sağlama çalışmaları,

 

 Çalışan önerilerinin değerlendirilmesi.

 İşe alım, işten ayrılmaya yönelik tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (SSK bildirimleri, Teknokent yasası gerekli düzenlemeler, özürlü personel istihdamı, özlük dosyalarının oluşturulması, işyeri hekimi çalıştırılması, mülakatlar)

 İş değerleme, ücretlendirme ve performans ve EVA (Economic Value Added) bazlı prim sistemlerinin kurulumundan sorumlu ekipte görev almak,

 Personel durumunun aylık SSK ve ODTÜ Teknokent İdaresine raporlanması,

 Şirketiçi yönergelerin ve süreçlerin güncellemesi (Personel Yönetmeliği, Disiplin, İşçi Sağlığı İş Güvenliği, vb.)

 Personelin işe devam, izin ve sağlık raporlarının takibi,

 Etkin Mülakat Teknikleri Eğitimi kapsamında işe alımda psikolojik değerlendirme kısmının hazırlanarak sunulması.

 

ASELSAN Elektronik A.Ş., Ankara 02/1997- 04/2007

İnsan Kaynakları Uzmanı Psikolog (TKY &İnsan Kaynakları Departmanı)

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi yöneticiliği, terapilerin gerçekleştirilmesi, iş hayatı kalitesinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi,

 Teknik Mülakat ve değerlendirmelerin yapılması (Üniversitelerin Elektrik-Elektronik bölüm ders müfredatlarını; tasarım dalları için gerekli eğitim bilgilerinin takip edilmesi),

 Şirket içi/dışı açık pozisyonların ilanlar ile duyurulmasından itibaren geçen tüm eleman seçme sürecinin koordinasyonu, mülakatların gerçekleştirilmesi, 16 PF kişilik testi uygulanması ve sonuç raporunun yorumlanması,

 Nitelikli personel çekme ve işe alım çalışmalarında bulunulması,

 SAP İK Modülü üzerinde gerekli işlemlerin yürütülmesi,

 Özellikle Tasarım Grubu İş analizi ve İş Planlaması, İş Süreçlerinin ve İş Tanımlarının hazırlanması çalışmalarının yürütülmesi,

 Çalışan memnuniyeti anketlerinin düzenlenmesi ve raporlanması; memnuniyetin artırılması konusunda çalışmalarda bulunulması,

 İhtiyaç duyulan konularda araştırma ve anket çalışmalarının yapılması,

 Kurum organizasyonu çerçevesi içinde gerekli güncelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

 Performans değerlendirme sisteminin güncellenmesi ve iyileştirilmesi,

 Eğitim faaliyetlerinin yönetimi konusundaki çalışmalara destek verilmesi,

 İnsan Kaynakları sistemlerinin kuruluş ve işlerliğinin izlenmesi,

 “Turnover” ve “İşten Ayrılma Sebepleri” bilgilerinin güncel tutulması,

 SSK Mevzuatı çerçevesinde yer alan personel uygulamalarına destek verilmesi,

 “Eleman Seçme”, “Kalite Çemberleri”, “İnsan Kaynakları Uygulamaları”, “İşten Ayrılma”, vb. konularda şirket prosedürlerinin yazımı,

 Internet ve intranette bulunan İnsan Kaynakları web sayfalarının, ilan ve duyuruların tasarım ve güncellemesinin yapılması,

 Kurum personelinin profiline ilişkin periyodik raporların hazırlanması,

 İnsan Kaynakları kapsamındaki konularda araştırma/ derleme çalışmaların yapılması,

 “Eleman Seçme”, “Ekip Dinamikleri ve Problem Çözme Teknikleri” konusunda seminerler hazırlanması,

 Çalışan memnuniyeti konusunda bir anket hazırlanması ve araştırma uygulanmasının koordine edilmesi,

 “Performans Değerlendirme Formu” oluşturulması,

 “İletişim” konulu bir elkitabı hazırlanması,

 Liderlik, Ekip Çalışması, Toplam Kalite Yönetimi ve Motivasyon konularında çalışmalar yapılması,

 Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları ilişkisini içeren çalışma/ araştırmaların yürütülmesi,

 İnsan Kaynakları ve Kalite konuları detayında araştırma ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi,

 Personel için hazırlanan “ASELSAN Bülteni”nin editörlüğünün gerçekleştirilmesi.

 Kurum içi rotasyon ve gerekli durumlarda İnsan Kaynakları ile alakalı faaliyetlerde psikolojik değerlendirmede bulunulması.

 

 

Günışığı Özel Eğitim Merkezi, Ankara 1996-1997

Konuşma bozuklukları terapisti

Gönüllü

Faaliyetler :

 AIESEC Uluslararası Staj Değişim Programları Öğrenci Seçme Mülakatları Komisyon Üyeliği-Değerlendiriciliği, Ankara, 1999-2000-2002-2003.

 Türk Psikologlar Derneği üyeliği, (Deprem krize müdahale çalışmalarında yöneticilik, Uluslararası düzeyde yardım ve ilişkiler komisyon başkanlığı, Deprem bölgesinde kurulan 12 Çadırkent’te psikolojik destek çalışmalarına aktif katılım, İnsan Kaynakları faaliyetlerinde ve Eğitim programlarında aktif görev alınması.)

 

Bilgisayar

Becerisi : PC ve Macintosh üzerinde Office (ileri düzeyde Word, Excel, PowerPoint) uygulamaları

SPSS İstatistiksel Analiz Programı

Web tasarımı için Frontpage Programı

MS Visio, Photoshop, Aldus Freehand Programları

Yabancı Dil : İngilizce (İleri düzeyde TOEFL: 93/120),

Almanca (Başlangıç düzeyi, Tömer 1 kur)

Yayın : Solmuş, T. ve Canıtez, B. A. (2000). Performans Değerlendirmesi. Türk Psikoloji Bülteni, 16-17, 108-112

Canıtez Okur, B. A. (2007) İş Yerinde Duygusal Saldırı (Mobbing) ve Başa Çıkma Yöntemleri: Endüstriyel Klinik Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi , 261-228.

Canıtez Okur, B. A. (2008) Ekip Çalışması İçinde İnsan ve İnsan Kaynakları: İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar.

TSE yayınları olan “Standard” ve “TSE Çocuk” Dergileri için köşe yazarlığı.

TV Programı: : Kanal A (Ümit Kuşağı Programı) 2008 yılı boyunca danışman olarak ekranda yer almıştır.

Kanal A (İşin Sırrı Programı) Programın İnsan Kaynakları Danışmanlığı, 2008’den itibaren her hafta “Uzman Köşesi” ile ekrana gelmektedir.

Kanal A (Kadına Dair Programı) 2010 yılında canlı yayınlarda yer almıştır.

Aldığı

Kurs/Eğitimler:

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.,

 İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

 Ekip Çalışması

 Süreç Yönetimi

 İş Kanunu Uygulamaları

ASELSAN Eğitim Müdürlüğü,

 Eğiticinin Eğitimi

 WinWord 6.0 ve Excel 5.0

 Benchmarking

 İngilizce Yazışmalar

 Deming İlkeleri

 ISO14000

 Mühendislik Ekonomisi

 Kalite Çemberleri

 Zaman Yönetimi

 Ekip Çalışması

 Yönetimde Altın İlkeler

 Yetkinlikler ve Performans Yönetimi

Türk Psikologlar Derneği,

 SPSS 7.0

 Nöropsikolojik Klinik Testler

 Eleman Seçme

 Stres Yönetimi

 

ODTÜ Sem,

 Toplam Kalite Yönetimi

 TKY’de Ekip Çalışması, Problem Çözme ve Kıyaslama

 İnsan Kaynakları Yönetimi

 

KalDer,

 ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi

İDEAL İş Sağlığı Danışmanlık, Eğitim, Araştırma, Laboratuvarı

 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitici Eğitimi

 

UMAG (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı)

 Yazma Semineri

 

LİKYA (Lider İnsan Kaynakları Yönetim Akademisi)

 Eğiticinin Eğitimi

 

Mesleki

Üyelik : Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu ve Üyeliği 1998-1999

 

İlgili Yazılar