fbpx

Başkent Üniversitesi , Bedam Sertifikalı Eğitim
(E-devlet ten görüntülenebilen sertifika)

 

EĞİTİMİN AMACI
Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu
alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA:
İşyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi
için:

1. İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren
sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle:
a. İşe başlamadan önce,
b. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
c. İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
d. Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.
Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik
riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat almaları sağlanır.

2. İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları
işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat
almalarını sağlar.

3. Sağlık ve güvenlikle ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir.

HEDEFLER
1. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
2. Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı
korumak,
3. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,
4. Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Temel Bölüm
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
3. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
4. Genel Sağlık Kavramı
5. İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
6. Meslek Hastalığı
7. İş Kazası
8. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
9. Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
10.Disiplin

11.Sektöre Yönelik Uygulamalar
12.Resimlerle İş Kazaları

 

EĞİTİM SÜRESİ : 8 Saat

EĞİTİMİ HANGİ SEKTÖRLER ALMALIDIR?

İSG eğitimini hemen hemen tüm sektör çalışanları almak zorundadır.
Bu eğitime sahip olmayan kurum/kuruluşlar eğitimleri uzaktan eğitim ile alıp
çalışanlarına sunabilmektedir

 

Eğitim Ücreti : 189 TL

Eğitime Kaydol